Abbott

Nytt hopp för patienter med svår ledgångsreumatism - Nu är Humira godkänt i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 17:10 CEST

Många patienter som lider av medelsvår till svår ledgångsreumatism kan nu äntligen få hjälp. Från och med nu finns Humira tillgängligt i Sverige - ett nytt, helt humant och effektivt läkemedel som kommer att göra livet lättare för dem som lider av sjukdomen.

- Humira kan betyda mycket för den här gruppen sjuka som tidigare inte kunnat bli hjälpta, säger Ronald van Vollenhoven på reumatologiska kliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Humira tillhör den nya generationens framgångsrika biologiska läkemedel mot ledgångsreumatism, så kallade TNF-alfa-hämmare. Det är det första av dessa läkemedel som är helt naturligt och innehåller likadana antikroppar som normalt finns i kroppen.

Lätt att ta för patienten
Till skillnad från de andra biologiska läkemedlen kan patienten själv ta Humira varannan vecka genom en förfylld spruta. Patienten behöver varken läkarhjälp eller vistas på sjukhus i samband med medicineringen. Sprutan är också särskilt anpassad för nedsatt handfunktion, något som ofta drabbar reumatiker. Apoteket belönade Humira för bästa läkemedelsförpackning 2002.

- Ledgångsreumatism är ett mycket handikappande sjukdom som kan göra det svårt att till exempel arbeta. Humira har i flera studier visat sig hjälpa svårt sjuka människor att leva ett mer normalt liv, säger docent Ronald van Vollenhoven, ansvarig prövare vid en av de stora studierna kring Humira i Sverige.

Gör vardagslivet lättare
Humira blockerar ett protein som spelar en central roll i inflammationsprocessen vid sjukdomar som ledgångsreumatism. Det gör att inflammationen i lederna avstannar, smärtan minskar och sjukdomsutvecklingen bromsas - vardagslivet därmed blir lättare.

Närmare 2 500 patienter över hela världen har deltagit i kliniska prövningar med Humira. Det finns således redan vid registrering en omfattande dokumentation, som visar att Humira både är ett effektivt och säkert läkemedel. I Sverige har läkemedlet redan förskrivits på licens.
Över 400 svenska patienter har redan fått det.

Humira är avsett för behandling av måttlig till svår, aktiv ledgångsreumatism hos vuxna patienter när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, inklusive metotrexat, haft otillräcklig effekt. Humira ska för bästa effekt ges i kombination med metotrexat.

Vidare upplysningar
Eva Ristoff, scientific advisor Abbott Scandinavia AB
Tel 08-5465 6907
Mob 070-567 61 35