Psykologer Mot Tobak

Nytt i Sverige - ”inläggning” för att bli rökfri

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 13:02 CET

På samma sätt som vissa människor behöver läggas in på behandlingshem för att kunna sluta med alkohol och droger behöver många rökare en omfattande och intensiv hjälp för att sluta använda tobak. Nikotinberoendet är starkt - många försöker sluta röka gång på gång utan att lyckas. Därför erbjuder yrkesföreningen Psykologer mot Tobak nu inläggning på internat för rökavvänjning.

Det är första gången i Sverige som den här behandlingsformen erbjuds för allmänheten. Inläggning för rökavvänjning har efterfrågats av rökare i många år. Flera lyckade pilotförsök har gjorts av Psykologer mot Tobak och vår systerorganisation Sjuksköterskor mot Tobak. På pilotinternaten har mer än 90 % blivit rökfria. Den som slutar på egen hand har bara 2-3% chans att vara rökfri ett år senare, och vid traditionell rökavvänjning är 30-40 % rökfria efter ett år.

”Det var fantastiskt att arbeta med deltagarna i internatform och se hur bra det gick för dem. Bland många sökande hade vi valt ut de som verkade vara ’svåra fall’ som försökt många gånger och inte klarat det. ’Tacksam för resten av livet’ sa en av deltagarna när vi avslutade programmet’”, säger leg psykolog Barbro Holm Ivarsson, som ledde Psykologer mot Tobaks pilotprojekt.

Hon är en av Sveriges främsta experter på tobaksavvänjning och kommer tillsammans med en annan erfaren expert, hälsopedagog Annelie Johansson, även nu att ansvara för behandlingen. Deltagarna får i en vacker miljö hjälp att använda de bästa metoderna och ha en grupp som stöd. Det första internatet äger rum i september 2011 i Trosa i Södermanland .

Satsningen riktar sig såväl direkt till privatpersoner och hälso- och sjukvården som till arbetsgivare som vill hjälpa anställda att bli tobaksfria. Kostnaden är 14 000 kronor för en plats.

Att sluta röka är det mest betydelsefulla man kan göra för sin hälsa och livskvalitet. Och att få rökfria medarbetare är även ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren. Rökare har i genomsnitt 8 sjukdagar mer än den som inte röker. Rökning ger upp till 20 gånger förhöjd risk för ett 40-tal sjukdomar. Varannan som röker dör av sin rökning, i genomsnitt 10 år i förtid.

Upplysningar
Barbro Holm Ivarsson, ordförande i Psykologer mot Tobak
e-post: Barbro.holm-ivarsson@telia.com
Tfn: 0734-408 451
Anmälan senast 1 april – se www.psykologermottobak.org

Psykologer mot Tobak är en ideell förening vars syfte är att arbeta med information, utbildning, opinionsbildning och metodutveckling i tobaksfrågor.  Vi tillhör paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak, som även består av Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak, Tandvård mot Tobak och Lärare mot Tobak. Läs mer på vår hemsida www.psykologermottobak.org.