AFA Försäkring

Nytt informationssystem säkrar arbetsmiljön för småföretag

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 10:05 CET

Idag lanserar AFA Försäkring ett nytt webbaserat informationssystem som ska hjälpa småföretag att skapa en säkrare arbetsmiljö. Systemet heter Småföretagar-Index (Små Fix) och nås via www.afa.se samt www.arbetsmiljoupplysningen.se. Initialt omfattas branscher som städ, bilverkstad, tryckeri, åkeri, trä, såg och skogsbruk. Antalet branscher kommer successivt att utökas.

SmåFix hjälper företagen att identifiera och lokalisera risker i arbetsmiljön. I systemet kan företagen ta del av skadeinformationen i sin egen bransch.

– Långvarig sjukfrånvaro kan påverka företag med få anställda allvarligt. Därför är kanske investeringar i arbetsmiljö särskilt avgörande för just småföretag. Med vårt nya verktyg sätts arbetsmiljön i fokus vilket kan få positiva effekter på produktiviteten i småföretag, säger Lars-Gunnar Lindberg, projektledare, AFA Försäkring.

Ett stöd, tre delar
SmåFix består av tre delar. Den första delen bygger på information om arbetsskador som finns i AFA Försäkrings skadedatabaser. Den andra delen är en möjlighet för småföretag att själva definiera och gradera sina risker och även prioritera sina åtgärder. Den tredje delen gör det möjligt att ta del av andra småföretags risker och förebyggande åtgärder.

Systemet består alltså av en ”AFA-del” där uppgifter om arbetsskador fylls på kontinuerligt, och en del där småföretagen skapar sin egen databas. Ju fler företag som använder systemet, desto mer information kommer det att innehålla.

– För ett litet företag kan det vara svårt att se vilka arbetsmiljöriskerna är. De kanske inte har haft något tillbud och känner då inte till problemen. Här kan SmåFix underlätta småföretagens skadeförebyggande arbete och spela en avgörande roll, säger Lars-Gunnar Lindberg.

Flexibelt system med många valmöjligheter
Systemet möjliggör sökningar på händelse, orsak, sjuktid, diagnos, ålder och kön. Sökorden kan kopplas fritt. Det är också möjligt att se fritexten från skadeanmälningsblanketten. Fritexten ger ofta den extra information som behövs för att i detalj kunna identifiera och analysera riskerna och fatta korrekta beslut om åtgärder.

Alla uppgifter i SmåFix är avidentifierade. Vilket företag som lagt in vad syns således inte, inte heller den drabbades namn.

Åtgärdsplaner
SmåFix tillhandahåller också en åtgärdsplan för hur företaget kan förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Åtgärdsplanen följer automatiskt när man har registrerat risker och åtgärder i systemet.

SmåFix är en del av en omfattande satsning från AFA Försäkrings ägare Svensk Näringsliv, LO och PTK, i syfte att stimulera till bättre arbetsmiljö och hälsa på småföretag.

För ytterligare information kontakta
Lars-Gunnar Lindberg, projektledare Prevention, AFA Försäkring, 08-696 45 99, 0708-93 95 00
Johanna Sarfati, pressansvarig, Arbete och Hälsa AFA Försäkring, 08-696 48 18, 0708-93 95 18

Besök gärna
www.afa.se
www.arbetsmiljoupplysningen.se

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se