Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Nytt Installationsavtal klart för 20 000 anställda i EIO:s medlemsföretag

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 19:57 CEST

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet, SEF, enades på tisdagskvällen om ett nytt Installationsavtal. Avtalet, som tecknades innan det gamla löpte ut, sträcker sig över tolv månader och ger en kostnadsökning på 2,6 procent. Därmed följer avtalet det märke som Industrin satt. Parterna enades också om att under avtalstiden arbeta med en modernisering av Installationsavtalet.

- Vi har slutit ett avtal under ansvarsfulla förhandlingar och med en bra dialog mellan parterna. Självklart har det funnits svåra frågor, men vi har funnit sätt att hantera dem under avtalsperioden, säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn.

Ett av EIO:s viktigaste krav i avtalsförhandlingarna var en modernisering av det drygt hundra år gamla Installationsavtalet. Resultatet av förhandlingarna mellan EIO och SEF blev att parterna nu enats om att starta ett större gemensamt arbete för ett modernt kollektivavtal för elteknikbranschen.

- Elteknikbranschen står inför stora utmaningar, bland annat när det gäller ny teknik och kompetensförsörjning. Vi behöver skapa bästa möjliga förutsättningar för elteknikbranschen, en bransch som är konkurrenskraftig och har attraktiva arbetsgivare. Vi har från EIO stora förhoppningar om vi nu kan skapa ett kollektivavtal som stödjer den utvecklingen, säger EIO:s vd Jan Siezing.

I arbetet med att modernisera Installationsavtalet är de övergripande utgångspunkterna ett kollektivavtal som:

  • främjar tillväxt och utveckling i branschen
  • ger goda förutsättningar för rekrytering och nöjda medarbetare
  • bidrar till fler kvinnor och ökad mångfald i branschen

Startskottet för detta arbete blir ett möte med förtroendevalda från de båda organisationerna. EIO och SEF ska också tillsätta ett antal arbetsgrupper som ska fokusera på olika områden, under ledning och efter direktiv av parternas förhandlingsledningar. Dessutom tillsätts en gemensam styrgrupp och en utomstående opartisk processledare ska anlitas. 

- I den här processen har vi en unik chans att tillsammans skapa ett framtidsinriktat kollektivavtal. Det är något som jag är säker på att alla i branschen kommer att tjäna på, säger Åsa Kjellberg Kahn.

I och med årets avtal införs också ett tidbank-system som underlättar administration och medför minskade kostnader i samband med arbetstidsförkortning. Avtalet tillförs även två nya timmar arbetstidsförkortning, vilket med övriga justeringar ryms inom totala den kostnadsökningen på 2,6 procent.

Avtalsperioden löper mellan 1 april 2012 och 31 mars 2013.

För mer information, kontakta:
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, EIO. 08-762 75 64, 0705-16 05 64.
E-post: asa.kjellberg-kahn@eio.se
Jan Siezing, vd, EIO. 08-762 75 77, 070-532 10 18. E-post: jan.siezing@eio.se 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har drygt 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se