Micropos Medical AB

Nytt intentionsavtal för distribution av RayPilot® i Schweiz

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 12:44 CEST

Micropos Medical har tecknat ett intentionsavtal med det schweiziska företaget Raditec Medical för RayPilot® systemet för realtidspositionering av cancertumörer vid strålbehandling.

Micropos och Raditec har fört en dialog under våren och Micropos deltog tillsammans med Raditec på SASRO, det årliga schweiziska strålonkologikongressen, i Davos. Ett intentionsavtal har nu tecknats mellan parterna. Raditec Medical är ett Zürich-baserat företag specialiserade på försäljning och service inom medicinsk strålningsteknologi. Företaget har ett brett kontaktnät i hela Schweiz samt erfarenhet av att föra ut nya medicintekniska koncept på marknaden. Micropos medverkande under SASRO blev starten för ett samarbete i Schweiz och kundbesök planeras i skivande stund in inför hösten.

”We are happy to work together with Micropos. RayPilot fits very well in Raditec's product portfolio and we are thrilled to start to sell the new technology on the Swiss market,” says Yves Buck, Account Manager & Partner at Raditec Medical AG.

Ytterligare information om Raditec Medical finns på: 

http://www.raditec.ch

Micropos har gjort ytterligare marknadsstrategiska satsningar de senaste månaderna som bland annat har resulterat i ett nytt franskt distributörsavtal med företaget Qualimedis i Paris. Företaget har även anställt Charlotta Tilk, närmast från Unfors RaySafe, som sälj- och applikationsansvarig. I maj 2013 förstärktes Micropos Medicals styrelse med Olof Sandén, som tidigare arbetade som Elektas Executive Vice President för regionerna Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern samt Ulf Troedsson, vd och koncernchef för Siemens, Sverige.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören röra sig mer än 1 cm under pågående strålning vilket inte kan upptäckas vid dagens strålbehandling. Detta är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är förknippade med prostatacancerbehandling.

Syftet med RayPilot® är att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen för att säkerställa att strålningen sker på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden.

Genom att veta exakt var tumören är, även under behandlingen, kan effekten bli att fler patienter botas, biverkningarna minskas samt att antalet behandlingar på ett säkert sätt kan reduceras från ett 40-tal till mellan 5-10 stycken.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB (publ), 031 772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.