Mindfulnesscenter AB

Nytt internetprogram i mindfulness minskar bankanställdas stress.

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 17:14 CEST

Världsunikt program av läkaren Ola Schenström:

Nytt internetprogram i mindfulness minskar bankanställdas stress.

I tre månader har ett fyrtiotal bankanställda lärt sig attminska stress och öka fokuseringen med hjälp av det världsunika internetprogrammet Mindfulness Grund. Försöket redovisades i dag på en presskonferens i Stockholm.

Läkaren Ola Schenström, grundare och vd för MindfulnesscenterAB, presenterade metoden mindfulness och hur personer enskilt och i grupp kan träna mindfulness för att hantera pressen och stressen i privat- och yrkeslivet.

Samtidigt demonstrerades hur man numera kan träna mindfulness via sin egen dator.

– Mindfulness är en gammal beprövad metod, men med hjälp av dennya tekniken kan människor enkelt utveckla sin fulla potential och leva ett liv i balans, säger Ola Schenström. Det är en skönparadox att datorn som ofta kritiseras för att öka människors stress nu blivit det verktyg som istället minskar den upplevdastressen.

– Under de senaste 10-15 åren har jag mött många människormed svåra stressproblem och sjukdomar kopplade till hurvi lever våra liv. Jag har utbildat i mindfulness undertio år och ser vilken nytta människor får av att träna mindfulness.

Bakgrunden till att Ola Schenström utvecklat Mindfulness på internet är att möjliggöra för fler att träna sin hjärna på ett sätt som enkelt kan anpassas till nutidsmänniskans fullbokade almanacka. Metoden förenklar också för företag och organisationer att hjälpa sina medarbetare att hantera stress och förändring.

Programmet kan med fördel också användas i skolan för att lärare och elever skall få en lugnare lärmiljö. Inom sjukvården kan träning i mindfulness utgöra ett komplement till annan behandling.

Det är ingen tvekan att våra medarbetare upplever ett större lugn och balans sedan de fått möjlighet att träna mindfulness via datorn, säger Eva Lidén, personalchef på Sparbanken Nord.

Under tre månader har ett fyrtiotal bankanställda tränat mindfulness både på jobbet och i hemmet.

Flertalet av försökspersonerna uppger att de upplever mindre stress och större medvetenhet och skärpa i arbetet. Många med sömnproblem uppger att de tack vare mindfulness sover bättre på nätterna och att de på jobbet har lättare för att fokusera på arbetsuppgifterna.

Se video om de bankanställdas träningsprogram http://www.vimeo.com/14385968
---

För mer information, pressbilder och forskningsrapporter gå inpå www.mindfulnesscenter.se

Kontaktpersoner:Susanne Sahlén Nyberg, 070-38 88 207,susanne@mindfulnesscenter.se

Ola Schenström, 070-608 50 48, ola@mindfulnesscenter.se

Mindfulnesscenter AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom Mindfulness.

Dr. Ola Schenström har bland annat skapat Sveriges mest sålda mindfulnessprogram Här & Nu, skrivit boken Mindfulness i vardagen som sålt i över 40 000 ex - och nu lanserat världens första internetbaserade mindfulnessprogram.

Allt finnes på http://www.mindfulnesscenter.se

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mindfulnesscenter/108547695847407