Svenskt Näringsliv

Nytt ITP-avtal äntligen i hamn!

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 16:16 CEST

Förhandlingarna om ett nytt avtal har från och till pågått under flera år. Den uppgörelse som nu har träffats innebär en övergång från ett förmånsbestämt system till ett system där det i stället är premien som är bestämd.

- Jag är mycket nöjd med att vi nu äntligen har gått i mål i ITP-förhandlingarna konstaterar Jan-Peter Duker, vvd Svenskt Näringsliv. I och med uppgörelsen får även de privatanställda tjänstemännen en pension som är väl anpassad till dagens arbetsmarknad.

En följd av det nya avgiftsbestämda ITP-system som vi kommit överens om är att arbetsgivarna nu kommer att kunna förutse kostnaderna för ITP-planen. Ett annat viktigt resultat, fortsätter Jan-Peter Duker, är att tjänstemännen kan känna trygghet i att de avgifter som betalas in för hans/hennes räkning, och avkastningen på dessa, kommer vederbörandes pension tillgodo.

Vi hade hoppats att få gehör för att yngre tjänstemän, upp till 37 års ålder, skulle flyttas över till den nya moderna planen. Nu kommer de som är äldre än 28 år 2007 att finnas kvar i den gamla ITP-planen. Här nådde vi tyvärr inte ända fram konstaterar Jan-Peter Duker.

Som alltid när man har med pensionslösningar att göra så blir det en lång övergångstid med parallella system. Men de företag som kommer med som nya medlemmar i Svenskt Näringsliv från idag kan få den nya pensionsplanen för sina tjänstemän.

Den nya ITP-planen innebär att företagens kostnader minskar. Överenskommelsen öppnar också upp för fler aktörer, vilket ger försäkringsbranschen möjlighet att visa vad marknaden kan erbjuda i form av låga kostnader och hög avkastning.

Nu startar ett gemensamt arbete för parterna för att få alla delar i den nya ITP-planen på plats till 1.1 2007.

Den här uppgörelsen visar än en gång att partssystemet kan leverera om bara lagstiftaren håller sig borta avslutar Jan-Peter Duker.

För mer information kontakta:
Jan-Peter Duker, 070- 583 42 72
Hans Gidhagen, 070-673 30 70
Ingvar Backle, 070-345 62 64
Ulla Hamilton, 070-969 9144


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se