Chalmers Innovation

Nytt kapital till expansivt innovationsbolag

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:30 CEST

GreenClip AB, som är ett innovationsbolag inom förpackningsindustrin, har genomfört en nyemission och attraherat 1,5 miljoner kronor i riskkapital. Chalmers Innovation Seed Fund är en av investerarna.

GreenClip utvecklar och säljer en maskin för att hänga fast etiketter på produkter.Metoden är helt ny och medför att det går snabbare och effektivare att fästa den produktinformation som följer med en produkt ut i butikshyllorna. För kunderna leder det till minimal förpackningsvolym och lägre kostnader. Hittills har alla etiketter som ska hängas fast på produkter fästs manuellt.

Genom sin nyemission får bolaget 1,5 miljoner kronor. Bakom investeringarna står Chalmers Innovation Seed Fund, Start Invest AB, Brunnen Invest samt privata investerare.

- Att vi lyckas fullteckna vår nyemission i det finansiella klimat som nu råder vittnar om styrkan i vårt koncept, anser Thomas Johansson, projektledare för GreenClip.

- Pengarna innebär att vi kan påbörja vår expansionssatsning i Europa. Vi arbetar i första skedet mot lågpriskonsumentprodukter och våra kunder har hittills inte drabbats av lågkonjunkturen utan bedömer att de kommer att ha fortsatt bra försäljning, så vi bedömer marknadsläget som gott, säger Thomas Johansson vidare.

Olle Stenberg anser att GreenClip har stor internationell potential och goda förutsättningar att lyckas.

- De har redan sålt sin första maskin och kunden är nöjd. Just att få den första kunden kan annars vara en hög tröskel att komma över för nystartade bolag. GreenClip lyckades på mindre än ett år konstruera och sälja sin maskin vilket är imponerande. Maskinen och förbrukningsvaran hjälper kunden att spara pengar, vilket ger en attraktiv affär, säger Olle Stenberg.

För ytterligare information kontakta:

Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation, 031-772 80 47

olle.stenberg@chalmersinnovation.com

Thomas Johansson, projektledare GreenClip AB, 0703-53 48 23

thomas.johansson@greenclip.se

Mer om GreenClip

GreenClip AB utvecklar en unik teknik att fästa vidhängande etiketter till volymprodukter. Metoden är patentskyddad och ger en snabb och automatiserad fastsättning av vidhängande etiketter. Företaget startade vid årsskiftet 2008 och är lokaliserat på Chalmers Innovation. www.greenclip.se

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan 1999 varit involverad i starten av 90 teknikbaserade tillväxtföretag och startar kontinuerligt omkring 8 nya företag varje år. www.chalmersinnovation.com

Mer om Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund investerar i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. Chalmers Innovation verkar som fondens managementbolag genom att föreslå investeringar och utveckla fondens innehav. Investorer i fonden är European Investment Fund*, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers och Chalmers Innovation.

*Fonden stöds av Europeiska Unionen, genom programmet CIP, Competitiveness and Innovation Framework Program.