SYSteam

Nytt kliniskt informationssystem i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:54 CET

Landstinget i Jönköpings län inför MetaVision som kliniskt informationssystem för anestesi och intensivvård tillsammans med SYSteam och iMDsoft.

Landstinget i Jönköpings län har tecknat avtal med SYSteam gällande kliniskt informationssystem för anestesi och intensivvård. SYSteam levererar produkten MetaVision Suite, utvecklat av företaget iMDsoft. MetaVision är ett väl beprövat system internationellt som nu introduceras i Sverige. Installationsarbetet påbörjas under slutet av 2010 och breddinförande på regionens sjukhus i Jönköping, Eksjö och Värnamo beräknas vara slutfört mot slutet av 2011. Avtalsvärdet är cirka 18 mkr.


Systemet kommer att användas av regionens tre sjukhus på samtliga operations- och Intensivvårds–avdelningar samt inom angränsande verksamheter. Syftet är att ersätta pappersjournalföringen, att öka säkerhet, kvalitet och effektivitet och inte minst att underlätta för forskning med hjälp av avancerat utdatastöd och konfigurerbart beslutsstöd.

MetaVision fångar och sparar en mängd olika värden från patienten i realtid. Dessa värden kan sedan ses i grafer, kurvor eller tabeller i kombination med andra parametrar helt enligt kundens önskemal. Systemet kan också visa och analysera dessa värden tillsammans med uppgifter från andra system, vilket gör MetaVision till ett kraftfullt kliniskt informationssystem för operations- och intensivvårdsverksamhet.

“Valet föll på MetaVision då det helt enkelt är den produkt som bäst lever upp till våra höga krav. Det är enligt vår mening den i särklass mest flexibla lösningen på marknaden idag, vilket gör det möjligt för oss att sätta vår prägel på systemet så att det stödjer vår verksamhet och våra behov", säger Martin Holmer, verksamhetschef på Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. "Samtidigt är systemet framtidssäkert och kommer att växa med oss samt vara ett hjälpmedel när vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt”.

”SYSteam har länge varit en ledande aktör inom Hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige och vi är mycket glada för att Landstinget i Jönköpings Län har valt att samarbeta med oss inom området kliniskt informationssystem för anestesi och intensivvård. Jag ser fram emot att fördjupa och utveckla vårt samarbete ytterligare”, säger Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam AB.

Detta är den andra upphandlingen SYSteam och iMDsoft vinner tillsammans, men den första i Sverige. Sedan tidigare arbetar man med införandet av MetaVision i Helse Sør/Øst i Norge.

”Jönköping har alltid varit ett landsting som stått för innovation, kvalitet och nytänkande inom vården. Så för oss är det en kunnig och krävande kund som vet vad de vill uppnå och vad de förväntar sig av vårt system. Det är lite av en drömkund att få som första svenska kund”, säger Ylva Hennig, VD och affärsområdeschef på SYSteam Health&Care.

”Framstående hälso- och sjukvårdshuvudmän världen över, som Landstinget i Jönköpings län, söker sig allt mer mot system som MetaVision för att skapa en standardiserad och sammanhängande miljö för de sjukhus som ingår i deras ansvarsområden.” Säger Phyllis Gotlib, VD för iMDsoft “Vi är mycket glada att tillkännage implementeringen i landstinget i Jönköpings län som vårt första införande i Sverige.”
___________________
Om Landstinget i Jönköpings län
Landstingets främsta uppgift är att ge länets invånare hälso- och sjukvård och tandvård från livets början till livets slut. Landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att förbättra förutsätt–ningarna för hälsa och livskvalitet bland länets invånare. Landstinget är en av länets största arbetsgivare med cirka 10 000 anställda. På länets 51 vårdcentraler och tre sjukhus arbetar distriktsläkare, distrikts–sköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer med flera för att patienten ska må bra. Landstinget är en demokratisk organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik och som styrs av folkvalda politiker. www.lj.se
____________________
Om SYSteam
SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Vår bransch- och verksamhetskunskap i kombination med vårt djupa IT-kunnande gör att vi tillsammans med våra kunder kan genomföra IT-projekt som leder till hög affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup. www.systeam.se
_____________________
Om iMDsoft
iMDsoft är en ledande leverantör av Kliniska informationssystem (CIS) för peri-operativ, intensiv och allmän sjukvård. Företagets flaggskepp är systemet MetaVision Suite, som implementerades för första gången 1999. Det har sedan dess blivit marknadsledande, med implementationer på en mängd olika intensivvårds-, operations- och nyligen allmänvårdsavdelningar. Stora medicinska center i USA, Europa och Asien, inklusive 4 av de 10 högst rankade sjukhusen i USA och 13 av de 50 högst rankade sjukhusen i Europa använder idag iMDsoft's teknik för att förbättra kvaliteten i vården, främja patientsäkerheten, förbättra den ekonomiska prestandan samt stödja forskning och jämställd vård av toppkvalitet. www.imd-soft.com

För mer information, kontakta:

Ylva Hennig, VD och affärsområdeschef SYSteam Health&Care
Tel: 070-637 23 54

Peter van Heezik, Regionansvarig för iMDsoft i Skandinavien
Tel: +31 63 015 96 81

Martin Holmer, verksamhetschef för Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Tel: 036-32 29 75