Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Nytt kösystem till Sundsvalls Sjukhus

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 15:00 CEST

Sundsvalls sjukhus, som har invigning av nya centralreceptionen idag, använder kösystemet Q-channel. Systemet är skräddarsytt och anpassat enligt Sundsvalls sjukhus design, där layouten på touchskärmen där kunden tar kölapp, och även layouten på displayerna för visning av könummer, information och reklam är helt anpassad och skräddarsydd för Sundsvalls sjukhus. Patienterna som kommer till sjukhuset kan nu enkelt via touchskärmen i Q-channel välja ärendetyp och få en kölapp. Systemet hanterar olika kötyper så att patienterna enkelt och snabbt ska få hjälp. Via systemet kan sjukhuset även visa information och reklam (digital signage) tillsammans med köinformationen, sk Väntrums TV eller Kund TV.

Allt fler kunder inom olika branscher upptäcker fördelarna med kösystemet Q-channel som är anpassat till verksamheten både gällande funktion, layout och utseende samt anpassning till lokalens arkitektoniska utformning. Q-channel har tidigare levererat till vårdcentraler, men installationen i Sundsvall är den första på ett sjukhus. Vi ser stora möjligheter till utveckling av kösystemets roll inom sjukhussektorn.

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, besöksräkning, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper, dynamiska köer även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms för personalen. Även kunden kan välja att få ett sms gällande sin köplats och när det är dennes tur. Integration av köinformation i kundens egen app ingår i Q-channel.

Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan kösystemet nyttjar vanligt standard kvittopapper Termo 80/80/12 som butikerna oftast använder i sina kassaapparater och därför kan använda samma till kösystemet. Tänk på att vid höga besöksfrekvenser, som inte är ovanligt, har priset per kölapp en avgörande betydelse för den ekonomiska kalkylen vid val av kösystem.

Kösystemet Q-channel finns på bankkontor, apotek, livsmedelsbutiker, serviceverkstäder, vårdcentraler, sjukhus och bibliotek runtom i Sverige.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet samt även att vara en naturlig plattform för annonsering och information.

Q-channel är det moderna affärssystemet för köhantering där även digital signage ingår.

 

 

 

Image Media Channel som funnits i 11 år är en av de marknadsledande aktörerna inom digital signage (digital skyltning) i Sverige och levererar även den nya generationens kösystem Q-channel. Image Media Channel har installationer från Haparanda till Ystad. Installationer finns inom banker, butiker, försäkringsbolag, apotek, skolor, bibliotek, bilindustrin och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem inom byggbranschen och på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

www.q-channel.se

Bo Stintzing

08-203020