Teaterförbundet

NYTT KOLLEKTIVAVTAL FÖR NYTT MEDIELANDSKAP

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:33 CET

Teaterförbundet har träffat en överenskommelse med MIA om film- och tv-inspelningar samt de kommersiella tv-kanalerna. Överenskommelsen omfattar ett helt nytt royaltysystem för biografvisning och försäljning respektive tv-sändningar samt löner och övriga anställningsvillkor.-Det nya royaltysystemet är anpassade till dagens och morgondagens sätt att se film och tv, dvs via nischkanaler, internet, betal-tv, mobil mm. Det är ett robust system anpassat till de många olika ”fönster” som idag används för att visa och uppleva rörliga bilder, säger Teaterförbundets ordförande skådespelerskan Anna Carlson.-Det nya avtalet innebär en stimulans både att producera mer svensk film och tv-drama och till fler sändningar via television, konstaterar Anna Carlson.I det nya avtalet beräknas royalty på alla former av spridning och försäljning, inklusive biografvisning. Royaltyn utgår från producentens ersättning från distributören efter avdrag för distributionskostnader.Sändnings/överföringsroyalty vid tv-sändningar, som ersätter nuvarande reprisersättning, grundas på respektive individs gage och utgår även för första sändningen. Royaltyns storlek är beroende av i vilken kanal och när sändningen sker.-Det är viktigt för oss att det här avtalet garanterar minst samma ersättningsnivå totalt till TF-medlemmarna som tidigare royaltysystem , säger Håkan Bjerking ordförande för Filmregissörerna inom TF/SRF.-I det nya systemet kan producenten inte längre inkludera reprisersättning i arbetsgaget. Det är viktigt för oss. Dessutom är uppräkningsreglerna av gamla gager betydligt bättre, konstaterar skådespelerskan Malin Birgerson.-Överenskommelsen om löner och allmänna villkor innebär att minimigagerna för assistenterna i filmteamen höjs med 5,5 procent och övriga med 4,5 procent. Det är positivt att vi fått en låglöneprofil, säger Gert Wibe ordförande för Filmarbetarna inom TF.-Förhoppningsvis får vi äntligen bättre ordning på arbetstiderna vid filminspelningar. Tydliga regler för

dygns- och veckovila samt att för- och avslutningsarbete uttryckligen ska räknas in i arbetstiden, måste innebär bättre arbetsmiljö för en utsatt yrkesgrupp, menar Gert Wibe.Ytterligare information

Anna Carlson , ordförande tel 070- 585 22 83

Jaan Kolk, förbundsdirektör tel 08- 441 13 23, 070- 688 13 23

Ulf Mårtens, chefsförhandlare tel 08- 441 13 13, 070- 595 22 81

Tomas Sander, infoansvarig tel 08- 441 13 28, 070- 689 13 28