Installatörsföretagen

Nytt kollektivavtal för tjänstemän inom VVS

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 12:13 CEST

Bransch- och arbetsgivarorganisationen VVS Företagen har tecknat kollektivavtal med Unionen. Avtalet omfattar nära 5 000 tjänstemän inom VVS. Avtalet som är valbart för arbetsplatserna är sifferlöst och baseras helt på individuell lönesättning. 

– Att kunna arbeta med individuell lönesättning genom lokal lönebildning är ett utmärkt verktyg för våra företag. Rätt hanterat blir det en tydlig koppling mellan höjd lön och rätt och bra arbetsinsatser, säger Michael Jensen, förhandlare och ansvarig för tjänstemannaavtalet på VVS Företagen. 

Avtalet löper parallellt med det nu gällande kollektivavtalet och innebär att arbetsplatserna nu kan välja bort systemet med lönepott och individgaranti.

 – Vi har genom ett gott och gediget samarbete med Unionen nu tagit ett rejält kliv framåt mot ett modernt sätt att tänka kring lönesättning. Att företagen dessutom får möjlighet att hantera alla tjänstemän på likartat sätt avseende lönerevision gör det så mycket enklare, säger Michael Jensen.

För mer information, kontakta VVS Företagen: 

Michael Jensen, förhandlare och ansvarig för avtalet, 070-962 75 01

Kicki Blom, kommunikationschef, 070-962 75 44


VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder ca 1100 medlemsföretag med drygt 20 000  anställda,
VVS Företagens uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framgångsrikt företagande, och med ett aktivt samhällsansvar utveckla VVS-branschen.