Sigtuna kommun

Nytt kommunalt bolag för vatten/avlopp och renhållning

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:33 CEST

Ett kommunalt bolag för vatten/avlopp och renhållning bör
bildas. Denna rekommendation till kommunstyrelsen är slutsatsen av den
utredning som kommunen tillsatt för att undersöka hur VA-hanteringen kan förbättras.

Utredningen, som genomförts av Magnus Hedenfalk, tidigare kommundirektör i Värmdö, slår fast att en bolagisering bland annat skulle medföra kortare beslutsvägar, effektivare organisation med ökad politisk och ekonomisk styrning, bättre möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare samt ett mer invånarfokuserat perspektiv.

Vidare föreslår utredningen att ett kommunalt bolag för också kommunens renhållning ska tillföras det nya bolaget. Verksamheterna har flera likheter, såväl den affärsdrivande karaktären som finansieringen genom avgiftskollektiv istället för skattsedeln.

-  Genom att bilda ett kommunalt bolag kan vi skapa en effektivare organisation med tydligare styrning genom ägardirektiv och ökad närhet mellan verksamheten och invånarna. Detta är helt i linje med ”invånaren först” i kommunens värdegrund, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

-  Genom att det nya bolaget omfattar vatten/avlopp och renhållning får bolaget ett tydligt miljöpolitiskt ansvar inom två tunga kommunala miljöområden. Detta är ytterligare ett viktigt steg på vår väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle, fortsätter Pierre Cengiz-Edstrand (MP), kommunalråd.

-  Vi har markerat behovet av att få bättre lösningar av vatten- och avloppsfrågor på landsbygden. Ett bolag kommer att kunna agera snabbare och mer effektivt med utbyggnad. VA-frågorna måste få högre prioritet för att garantera ett hållbart boende i hela kommunen, kommenterar Bosse Andersson (C), kommunalråd.

Utredningen föreslår att namnet på det nya kommunala bolaget skulle kunna vara Sigtuna Miljö AB.

För frågor vänligen kontakta:

Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, tel: 0727-276 792

Pierre Cengiz Edstrand (MP), kommunalråd, tel: 0704 679 85

Bosse Andersson (C), kommunalråd, tel: 0736 610 402

 

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se