Borås Stad

Nytt kommunalt bolag stärker Borås textil- och modecentrum

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:34 CET


BSTF är de nya viktiga bokstäverna för Borås framtid. De står för Borås Stad Textile Fashion AB, bolaget som ska samordna och marknadsföra det nya textil- och modecentrum som skapas i Simonsland och de olika verksamheterna där.

- Det är viktigt för Borås Stad att göra en omsorgsfull satsning på att utveckla Textile Fashion Center och få det textila klustret att bli verklighet, framhåller Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

I Simonsland blir lokalerna för Textile Fashion Center allt mer färdiga, och i augusti ska många av verksamheterna vara inflyttade. Borås Stad tar nu ett stort steg i satsningen genom att starta ett nytt bolag.

Kommunen ska äga och driva BSTF AB för att i Textile Fashion Center skapa en ny unik, kreativ arena, en plats för vetenskap, kultur, innovation och handel och en mötesplats mellan människor, kunskap och affärer. Målet med verksamheten är även att befästa de satsningar som idag görs i Boråsregionen inom det textila klustret och utveckla regional samverkan inom Västsverige.

Den kreativa samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället ska bidra till en utveckling av hållbar tillväxt inom området och skapa goda förutsättningar för framtiden.

Högskolan förlägger sin textila utbildning till Textile Fashion Center och blir en viktig partner. Det samlade näringslivet är den tredje tunga partnern i det nätverk bolaget ska befrämja.

- Vi ska ge förutsättningar för många aktörer att utveckla sina idéer, och verka för att dessa möts och samarbetar i Textil Fashion Center. Vi initierar gemensamma projekt och stimulerar samverkan, beskriver Annica Berg, tf vd för BSTF AB.

Bolaget ansvarar också för infrastrukturen i Textile Fashion Center med foajé, reception, konferenslokaler, kommunikation och service. Marknadsföring under samlingsnamnet Textile Fashion Center är också en viktig uppgift för bolaget.

BSTF AB ägs av Borås Stad genom moderbolaget Borås Stadshus AB. Den nuvarande styrelsen för BSTF AB, under ombildning/namnändring från Borås Kårhus AB, har fattat beslut att anställa Annica Berg som tf vd för bolaget. Som en del av samordningen av centret bildar BSTF en samrådsgrupp med bolagsstyrelsen och representanter för fastighetsägaren och de olika verksamheterna.

Mer information genom Annica Berg, tfn 0768-88 70 75, och Ulf Olsson, tfn 0705-23 30 22.