Socialdepartementet

Nytt komplement till färdtjänst

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:40 CET

Regeringen har beslutat föreslå Riksdagen att en ny särskild lag ska införas om försöksverksamhet med ett komplement till färdtjänst. En kommun ska kunna lämna ekonomiskt stöd till en invånare i kommunen som har ett funktionshinder för att han eller hon ska kunna skaffa eller anpassa ett motorfordon.

De kommuner som vill bedriva försöksverksamhet ska kunna ansöka om detta hos regeringen. Försöksverksamheten ska bedrivas under tiden den 1 juli 2007 - 30 juni 2010 av de kommuner som fått regeringens tillstånd.

De kommuner som deltar i försöksverksamheten får lämna komplement till färdtjänst under förutsättning att den som ska få stödet själv vill ha det, att han eller hon har tillstånd till färdtjänst och inte är berättigad till statligt bilstöd.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2006 och gälla till och med den 30 juni 2010.

- Det är en viktig handikappolitisk och transportpolitisk målsättning att tillgängligheten till transportsystemet ska förbättras och att kollektivtrafiken bör göras tillgänglig för personer med funktionshinder senast 2010. Men människor har olika behov och möjligheter att förflytta sig och insatser och färdmedel skall anpassas efter detta. Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst ger kommunerna möjlighet att pröva ytterligare ett verktyg för att kunna möta människors olika behov av att förflytta sig, säger socialminister Berit Andnor.


Kontakt:
Anna Karin Wallberg
Pressekreterare
08-405 52 25
070-630 40 09
registrator@social.ministry.se

Michael Blom
Departementssekreterare
08-405 31 91