SvenskPress.se

Nytt koncept för kompetentare styrelser

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 16:40 CEST

Experis och Mellansvenska Handelskammaren presenterar nu ett nytt koncept
för kompetentare styrelser. Där ingår både utbildning, nätverkande och
rekrytering av styrelsemedlemmar till företag och organisationer i
Gävleborgs och Dalarnas län.

Många små och mellanstora företag har idag styrelser som uteslutande består
av vänner och släkt. Dessutom är de ofta enformiga och saknar en blandning
av yngre och äldre, män och kvinnor. Det gör att de går miste om viktiga
influenser och kunskaper som skulle kunna utveckla både företagen och
arbetsmarknaden som helhet.

– Jag läste nyligen en artikel i affärspress som handlade om ett stort bolag
i Norden som helt saknar kvinnlig representation i styrelsen, berättar Mats
Reidler som är affärsområdeschef på Experis. Där beskrev en industriledare
att det var svårt att hitta en enda kvinna som är kompetent nog för en
styrelseplats i deras bolag. Där och hos många andra tror vi att vi kan
fylla en funktion med vårt nya koncept eftersom vi alla vet att det finns
hur många kompetenta kvinnor som helst i dagens näringsliv.

– Med vårt koncept blir trappan som leder till en styrelseplats kortare
jämfört med den traditionella, berättar Per-Olof Hansérs, vd på
Mellansvenska Handelskammaren.
Det nya unika konceptet är utformat som olika steg där det första består i
Handelskammarens certifierade styrelseutbildning. En utbildning som gör
deltagarna professionellt redo för styrelseuppdrag.
Utbildningen skapar en bättre insikt i styrelsearbetet för deltagarna och
förbereder dem för det kommande arbetet, berättar Anders Franck,
styrelsekoordinator på Mellansvenska Handelskammaren.

Steg två består i att deltagarna erbjuds ett medlemskap i LinkedIn-gruppen
och nätverket "Styrelsealliansen". Där finns möjligheter att knyta
kontakter, utbyta idéer samt marknadsföra sig själv som en framtida
styrelsemedlem. 
– Fördelarna med att erbjuda nätverket genom ett socialt media är många,
säger Per-Olof. Det är framförallt smidigt, enkelt och tidseffektivt.

I det slutliga steget möjliggör Experis genom sin styrelsebank diskreta
rekryteringsprocesser av styrelseledamöter.
– Från och med idag kommer vi att aktivt börja identifiera kompetenta
personer till vår styrelsebank, berättar Mats Reidler. En förutsättning för
att bli aktuell är tidigare erfarenheter av styrelsearbete alternativt
Handelskammarens utbildning.

Smart sammansatta styrelser leder till framgångsrika företag. Detta koncept
ökar möjligheterna till ett mer kompetent styrelsearbete. Det i sin tur
leder till tryggade anställningar, fler arbetstillfällen och tillväxt i
regionen. 


För mer information kontakta:

Anders Franck, Styrelsekoordinator Handelskammaren tfn. 070-586 66 16
Per-Olof Hansers, vd Handelskammaren tfn 070-633 87 17
Mats Reidler, Affärsområdeschef, Experis tfn 070-377 48 55

Bildtext: Per-Olof Hansers, vd Handelskammaren, Anders Franck,
styrelsekoordinator Handelskammaren och Mats Reidler, affärsområdeschef,
Experis samarbetar i ett nytt koncept för kompetentare styrelser.

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se