Generic Sweden

NYTT KONCEPT FÖR KRISHANTERING LANSERAS

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:13 CET

· Amerikanskt departement besökte Generic vid presentationen

IT- och telekomgruppen Generic Sweden lanserar i samarbete med FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, ett nytt koncept för simulering och test av krisberedskap för försvarsmakter, myndigheter och civila företag. Det unika valideringskonceptet, pro.Valid, väcker stort intresse. Under Secretary konteramiral Jay M Cohen från amerikanska Department of Homeland Security besökte Generic i samband med tisdagens lansering för att dels få en presentation av konceptet och dels andra utvalda tjänster som Generic erbjuder.

Pro.Valid har utvecklats gemensamt av Generic och FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. Syftet har varit att skapa ett koncept för att hjälpa organisationer och företag att validera krishanteringsförmågan. Ofta är det svårt att kunna betrakta den egna verksamheten tillräckligt objektivt för att dra de rätta slutsatserna. Med Pro.Valid görs en opartisk granskning och analys av hela verksamheten för att hitta de faktorer som kan innebära begränsningar i den förmågan.

Under Secretary Cohen är i Stockholm för en ceremoni vid Kungliga Örlogsmannasällskapet, där han nyligen valts in, samt för att träffa Sveriges överbefälhavare Håkan Syrén. Cohen är underställd statssekreterare för Department of Homeland Security, med ansvar för vetenskap och teknik, men har ett långt förflutet inom den amerikanska flottans forskningsverksamhet. Cohen är aktivt engagerad i olika statliga utvecklingsprojekt för att bekämpa terrorism. Utöver regering och myndigheter bl. a ÖB, FOI och Krisberedskapsmyndigheten, KBM, valde biträdande statssekreteraren att endast besöka ett företag under sin Sverigevistelse, Generic Sweden.

- Under Secretary Cohens intresse är ett kvitto på Pro.Valids tyngd, och dess möjligheter internationellt, säger Hans Nilsson, VD för Generic Sweden AB. Konceptet är resultatet av en längre tids utvecklingssamarbete med FOI. Ursprungligen är det avsett som en verksamhetsneutral metod för att kunna analysera, simulera och utvärdera behov samt förutsättningar för krishantering. Metoden är verksamhetsneutral och är lika användbar både för militära och civila behov. Ett flertal större och mindre naturkatastrofer i Sverige har visat hur illa förberett samhället och organisationer ofta är inför det oväntade. Till exempel skulle det snökaos som nyligen var i Stockholm kunnat förebyggas och hanteras på bättre sätt, om SL och Stockholms Stad simulerat och validerat krisberedskapen. Även ett energibolags hantering av större avbrott är ett tänkbart användningsområde. Den objektiva kvalitetssäkring som proValid gör är ett bra komplement till de övningar som genomförs i den egna organisa
tionen.

Pro.Valid har nyligen utvärderats i ett pilotprojekt för Stockholm Västerås Flygplats räkning med lyckat resultat.
- För mig är validering en självklarhet i krishanteringsarbetet säger Flygplatschef Mikael Nilsson.

Pro.Valid består av tre delar. Den första innebär att hela verksamheten analyseras utifrån hot, sårbarhet och förmåga. Den andra delen innebär att organisationen genomgår en realistisk simulering av en kris i alla dess delar. Den tredje delen, kärnan i Pro.Valid, är en validering av analys och simuleringsmomentet samt av hur organisationen kan förbättras för att bättre möta krisen. De förbättringsförslag som tas fram är konkreta så att företagen självständigt kan arbeta vidare.

Generics dotterbolag Generic System driver ett vidare utvecklingssamarbete med FOI som kommer att resultera i ytterligare nya produkter/tjänster/lösningar.

För ytterligare information och frågor, kontakta:
Hans Nilsson, VD Generic AB, tel: 08-601 38 00, e-post: hans.nilsson@generic.se
www.generic.se


Om Generic Sweden:
IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. IT- och integrationskonsultbolagen Generic Systems och Generic Integration erbjuder högkvalitativa konsulttjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl. a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Generic-gruppen, med 170 anställda, omsatte 210 mkr och hade ett resultat efter skatt på 10 mkr under 2005. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity sedan oktober 2006, med kortnamnet GENI.