Hotell- och Restaurangfacket, HRF

Nytt kongressbeslut idag: möjligt att endast vara medlem i facket utan att vara med i a-kassan

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:55 CET

Det ska gå att bara vara med i facket, även om man inte kan eller vill vara med i a-
kassan. Det beslutade Hotell- och restaurangfackets extrakongress idag måndag den 19
februari.

Förbundet har fått samtal från flera medlemmar, som vill fortsätta vara med i facket, men som på
grund av regeringens höjning av avgiften till a-kassan inte kan eller vill vara med där. Enligt de
hitillsvarande stadgarna, som bygger på LO:s normalstadgar, har det inte varit möjligt att bara vara
med i facket. En konsekvens av den tidigare ordningen blev då att vissa mot sin vilja skulle tvingas
lämna facket, när de gick ur a-kassan.

- Det är klart att alla de som vill vara med i facket, ska få vara det. Många medlemmar ser hur
viktigt det är - för lönen, för villkoren på jobbet, men också för att man inte ska förlora sitt
arbete - att vara med i fackföreningen. Då är det helt orimligt att den borgerliga regeringens
beslut att höja avgiften i a-kassan ska leda till att vi tvingas säga nej till de som vill vara med.

- Vi säger fortfarande till våra medlemmar att det är oerhört viktigt - för den egna tryggheten och
för att höja löner och villkor för alla i branschen - att vara med i både a-kassan och facket. Det
är också de allra flesta. Men vi har också respekt för det faktum att våra medlemmar, som
redan har mycket små ekonomiska marginaler, får en ännu mer utsatt ekonomisk situation när
a-kasseavgiften nu höjs, säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia.

Kongressen, som endast behandlade denna fråga om ändring av stadgarna för att möjliggöra enskilt
medlemskap i facket, ägde rum via videolänk till olika delar av landet.PRESSMEDDELANDE
HOTELL OCH RESTAURANG FACKET
www.hrf.net
Daniel Färm, kommunikationschef, 070-650 12 09, daniel.farm@hrf.net
Olof Palmes Gata 31, Box 1143, 111 81 Stockholm, Tel 0771-57 58 59


Daniel Färm
Kommunikationschef
Hotell- och restaurangfacket
070-650 12 09
daniel.farm@hrf.net