Sundsvalls kommun

Nytt konstgräs på Norrporten Arena blir fördröjt efter överklagan

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:45 CEST

Upphandlingen av nytt konstgräs har blivit överklagad och det medför att det inte går att lägga in konstgräset på Norrporten Arena i sommar. Enligt planerna skulle gräset ha lagts in under uppehållet i juli, men det är nu osäkert när projektet kan genomföras. För föreningslivet blir en följdeffekt att den gamla konstgräsmattan kommer senare till grusplanen på Baldershovs IP.

– Jättetråkigt, vi har svarat Förvaltningsrätten på de frågor som ställts i överklagan och det är vad vi kan göra i nuläget, säger Josef Andersson som är projektledare på Drakfastigheter. Beskedet från Förvaltningsrätten kan dröja och i nuläget för Sundsvalls kommun resonemang med övriga berörda om olika tänkbara lösningar. Inte minst GIF Sundsvall blir berörda av när det nya konstgräset kan läggas.

Förvaltningsrättens beslut medför att upphandlingen kan slutföras eller måste göras om. Tillsammans med berörda parter studeras nu några olika tänkbara lösningar.

  • Det nya konstgräset läggs in 2015 vid motsvarande speluppehåll i juli. Därefter kan den gamla mattan flyttas över till grusplanen på Baldershovs IP.
  • Det nya konstgräset läggs in från och med augusti 2014 och en bit fram. Detta medför flytt av minst en match för GIF Sundsvall. En lösning som kräver att ärendet hos Förvaltningsrätten inte drar ut alltför långt i tid.

Vilket alternativ som blir aktuellt kommer att beslutas i samråd med bland annat GIF Sundsvall. Det nuvarande konstgräset kommer att besiktas av leverantören och vara spelbart fram till dess att det nya konstgräset kan läggas in. Det gäller oavsett vilket alternativ som blir aktuellt. Här sker även en dialog med Svenska Fotbollsförbundet.

Kontaktperson: Josef Andersson, projektledare, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun, tfn: 060-19 14 57 eller 070-289 11 08