Örnsköldsviks kommun

Nytt kontaktcenter ska öka tillgängligheten till kommunens service

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 13:37 CEST

Ökad tillgänglighet och utvecklad service är målet när Örnsköldsviks kommun nu förbereder starten av ett kontaktcenter. Kontaktcentret ska fungera som en väg in till kommunen och göra det lättare för allmänheten att få kontakt med kommunen och att få hjälp med sitt ärende.

Att lämna in ansökningar, ändra uppgifter, hämta eller lämna information i ett ärende, boka tid, få hjälp att hitta information eller att använda kommunens e-tjänster är exempel på vanliga ärenden som ska kunna lösas på plats i kontaktcenteret. Vartefter verksamheten tar form ska kontaktcentret även kunna sköta direkthandläggning av regelstyrda ärenden. Den som har ett ärende som inte kan lösas i kontaktcentret får hjälp att föra ärendet vidare till rätt verksamhet.

– Kontaktcenters uttalade syfte är att öka tillgängligheten och förbättra kommunens service till allmänheten. När fler kan få svar och hjälp direkt i kontaktcenter frigörs också mer tid för andra medarbetares handläggning av mer avancerade frågor. Vi är duktiga på mycket, men just inom detta område har vi ett utvecklingsområde. Nu skapar vi ett snabbare genomflöde av ärenden vilket naturligtvis innebär det en vinst för våra medborgare, säger Magnus Haglund kommundirektör.

Kontaktcentrets service blir den första ingången till kommunens service oavsett om man väljer att ringa, mejla, göra ett personligt besök eller använda någon annan kontaktväg. En successiv verksamhetsstart är planerad till november 2017. När kontaktcentret är i full drift beräknas det kunna lösa omkring 70 procent av kommunens enklare ärenden.


YTTERLIGARE INFORMATION
Erika Jakobsson, enhetschef kontaktcenter, 070 – 170 79 65.
Magnus Haglund, kommundirektör, 072 – 506 21 68.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.