Landsbygdsdepartementet

Nytt kontrollorgan för ekologisk produktion

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 14:29 CET

Jordbruksverket har i dag beslutat att godkänna SMAK AB som kontrollorgan för ekologisk produktion i Sverige. Härmed finns det två privata kontrollorgan som är godkända av Jordbruksverket för att kontrollera och certifiera ekologisk produktion, KRAV:s certifieringsbolag och SMAK AB.
KRAV har under några år varit det enda kontrollorganet för ekologisk produktion i Sverige, men inför 2006 har flera andra organisationer visat intresse för att börja erbjuda kontroll och certifiering av ekologisk produktion. Jordbruksverket har - i egenskap av behörig myndighet - bl.a. i uppdrag att pröva ansökningar från de organisationer som vill utöva kontroll av ekologisk produktion i Sverige. Godkända kontrollorgan står under Jordbruksverkets tillsyn.

SMAK AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen. Den tjänsteinriktade verksamheten har sin bas i kvalitetsanalyser och kvalitetssystem för matpotatis. Företaget har även lång erfarenhet av kontrolluppdrag utanför potatisbranschen och började redan 1995 utvecklingen av certifieringstjänster med anknytning till lantbruks- och trädgårdsproduktion. Man reviderar bl.a. odlare inom Integrerad Produktion på uppdrag av Grön Produktion AB, samt lantbruksföretag enligt IP Sigill-standarden (Sigill Kvalitetssystem AB).

De ekologiska producenter som väljer att vara anslutna till SMAK:s kontroll och som blir certifierade av SMAK AB får rätt att i märkningen och marknadsföringen av de aktuella produkterna informera konsumenterna om att produkterna är ekologiska. De får även möjlighet att använda EU:s logotyp för ekologiska produkter (se nedan). Samma certifieringstjänst kan man också erhålla hos KRAV:s certifieringsbolag. De producenter som väljer att vara anslutna till kontroll hos KRAV:s certifieringsbolag enligt KRAV:s egna regler, får dessutom tillgång till KRAV:s eget märke.

SMAK AB har sitt huvudkontor i Älvsjö utanför Stockholm, men SMAK:s certifieringsverksamhet har kontor i Alnarp, som ligger mellan Malmö och Lund.

www.smak.se

Kontakt: Ingemar Hellbe, tfn 040-46 00 72

Kontaktpersoner på Jordbruksverket
Ragni Andersson, handläggare på växtodlingsenheten, tfn 036-15 62 72
Jackis Lannek, handläggare på avel- och djurhållningsenheten, tfn 018-66 18 20