Länsstyrelsen i Stockholms län

Nytt konverteringsstöd till lägenheter

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:19 CET

Från den 21 mars 2006 kan de som har flerfamiljshus eller bostadsanknuten lokal få upp till 30 000 kronor per lägenhet/lokal när man konverterar från direktverkande elvärme till berg-, ytjord-, sjövärmepump, fjärrvärme eller biobränsle.

Syftet med stöden är att minska elanvändningen och stimulera användningen av förnybara energikällor. Till dessa räknas fjärrvärme, individuell uppvärmning från biobränsle, värmepump och solvärme.

Stödet ges främst till material- och arbetskostnader för installation av det vattenburna värmesystemet, det vill säga rörledningar och element. Vid konvertering till fjärrvärme omfattar stödet dessutom material- och arbetskostnader för abonnentcentral och värme-växlare. Vid konvertering till biobränslen gäller stödet material- och arbetskostnader för skorsten och utrustning för värmeackumulering.

För att arbetskostnaden ska omfattas av stödet krävs att den som utför arbetet har F-skattsedel. Stöden omfattar inte kostnader för utrymmen som inte tidigare varit uppvärmda, till exempel inredning av kallvind eller nybyggnation.

Stödet är kostnadsbaserat, vilket innebär att man får högst 30 procent av kostnaden och max 30 000 kronor per bostadslägenhet i flerbostadshus eller bostadsanknuten lokal. Extra stöd ges vid installation av solvärme med upp till 5 000 kronor per lägenhet eller bostadsanknuten lokal. Stödet är beroende av solfångarens energiproduktion.

Totalt har 1,5 miljarder avsatts i stödpengar under en femårsperiod. Av dessa kan maximalt 300 miljoner utbetalas per år.

Läs mer:
Blanketter kommer att finnas tillgängliga på Boverkets webbplats http://www.boverket.se/ i slutet av mars 2006. Läs även regeringens faktablad om stöden eller här på Länsstyrelsens webbplats

För mer information, kontakta:
Åke Lente, Länsstyrelsens bostadsenhet, tfn 08-785 44 50

Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se