MKFC Cloud Campus

Nytt krav hotar Fri och Frivillig Folkbildning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 14:19 CETFolkbildningsrådet, FBR ställer krav på lärartäthet på folkhögskolor. MKFC Stockholms Folkhögskola hotas med indraget statsbidrag om man inte höjer lärartätheten. 


Det händer mycket på en folkhögskola: MKFC erbjuder studier "överallt, alltid, för alla”. Den moderna läromiljön har folkhögskolan använt sedan år 2000. Webbstudier har gett flexibilitet som passat studerande och lärare. 

Sedan MKFC lyfte utbildningar till webben har genomströmningen blivit högre. 3 % avbröt studier året 2012. Studerande är nöjda och lärarna friska. Kostnader för studenten och samhället har sjunkit. Hälften av studerande är förändringsagenter i olika länder.  MKFC har  betygsrätten för SFI på nätet.  Somalier och arabisktalande ligger i fokus just nu för ett stort antal flyktingar från dessa länder. Idag pågår första SFI- prov på nätet. Studiemotiverande ungdomskurser för långtidsarbetslösa drivs i Rinkeby.

  • Folkhögskolor är fria att forma sin verksamhet. Ingen annan skolform har lärartäthetskrav.
  • Folkbildningsrådet har inte genomfört  undersökning bland studerande eller skolor för att utreda behovet av lärartjänster eller kvalitetsbrister.
  • Förra året hotade Folkbildningsrådet folkhögskolor med halvering av statsbidraget om man erbjöd Internet som läromiljö. Beslutet togs tillbaka. Sammanlagt hälften av alla nätkurser hann försvinna innan hotet togs tillbaka. Varken Sveriges riksdag eller regering ställer några krav på lärartäthet.

Det saknas forskning som stödjer kravet på ett visst antal lärare för att nå goda resultat. Tidigare kunde folkhögskolor få extra resurser för att en person skall kunna spela eller sjunga med en lärare eller för att värma upp skolan.  De förmånerna har försvunnit.Besluten  från Folkbildningsrådet kan inte överklagas.  

Om MKFC Stockholms Folkhögskola
På den digitala läromiljön Moodle ges studenter  den digitala läskunskapen  som arbetslivet kräver idag. Samtidigt de kan vara engagerade som Förändringsagenter i Sverige, Asien, Afrika eller Europa.  Digitala skolan innehåller interaktiva webböcker, videoklipp, skypesamtal, bilder, texter och digitala verktyg för studerande med dyslexi eller synskador eller annat modersmål än svenska. Studerande svarar med videoklipp, bilder, texter till olika sociala miljöer och till  kurskamrater och läraren. Lärarna jobbar i team och skapar bra läromiljö.
Folkhögskolans lärare som fått olika utmärkelser för sitt passionerade sätt att jobba på digitala läromiljöer, är stolta.
Kvalitetsmätningen 2012: Jag är nöjd med utbildningen 3,5 (av högst 4) Studier varit meningsfulla (bra) för mig  3,6 Handledarens utvärdering  stödjer mitt lärande 3,5 Handledaren är aktiv  och tillräcklig på kursen 3,5, Skolan arbetar demokratiskt 3,4
Kommentarer:" e-Learning gives me  the opportunity myself från start.  För första gången är det faktiskt kul och intressant lära sig. Rekommenderas. Feel more confident. Tycker det är super att  kunna delta i en grupp fast man är på helt olika  platser på jorden. Läraren är aktiv och det är tydligt vad som gäller på kurserna.