SERVIER SVERIGE AB

Nytt läkemedel mot depression normaliserar dygnsrytmen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:15 CEST

Ett helt nytt läkemedel mot depression, Valdoxan, finns nu i Sverige. Valdoxan verkar genom att normalisera störd dygnsrytm vilket påverkar både stämningsläge och sömn positivt. Kliniska studier visar att Valdoxan har både kraftfull och snabb effekt. Samtidigt slipper patienterna de biverkningar som är typiska för andra depressionsmediciner.

Valdoxan (agomelatin) är det första antidepressiva läkemedlet på flera decennier med en helt ny behandlingsprincip. Valdoxan är effektivt mot de vanliga symtomen vid depression såsom nedstämdhet, ångest, hämmat rörelsemönster, sömnstörningar och trötthet under dagen. För patienterna innebär det att de blir fria från sina symtom och känner sig friska.1

- Det är värdefullt med en ny medicin som är effektiv mot depression och som dessutom inte ger de traditionella biverkningarna som viktuppgång och sexuella problem. Dessa biverkningar kan annars leda till att patienter inte fullföljer sin behandling, säger docent Maj-Liz Persson, överläkare i allmänpsykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Dygnsrytmen stabiliseras
I Sverige kommer minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män att någon gång i livet drabbas av depression som kräver behandling.2

Valdoxan, som är receptbelagt, har i studier visat sig vara effektivt för vuxna patienter med depression som har sin första eller återkommande depression. 3 Läkemedlet har snabb effekt redan efter en veckas behandling. 4,5

I studierna som ligger till grund för godkännandet ingick 4 000 vuxna patienter, varav drygt 100 i Sverige. Valdoxan jämfördes med placebo, selektiva serotonin­återupptags­hämmare (SSRI), selektiva serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Studierna visade att Valdoxan är både effektivt och har en bra biverkningsprofil. Det är viktigt för att få patienterna att ta medicinen enligt ordination - därmed ökar sannolikheten att patienterna ska bli fria från sin depression (uppnå remission). 6,7

Valdoxan är en melatonerg agonist (stimulerar melatoninreceptorerna MT1- och MT2-receptorer) och en antagonist till 5-HT2C (hämmare av serotoninreceptorer). 8 Denna verkningsmekanism skiljer sig från SSRI och SNRI-läkemedel. Till skillnad från dessa läkemedel påverkar inte Valdoxan kroppens nivåer av serotonin.

Valdoxan är framtaget av Servier, det ledande oberoende franska läkemedelsföretaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Friberg, leg. apotekare, produktchef, Servier Sverige AB 070 165 08 14, patrik.friberg@se.netgrs.com
Maj-Liz Persson, docent, överläkare i allmänpsykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 070 484 32 13, 08 550 93 019

1. Lemoine P, Guilleminault C, Alvarez E. J Clin Psychiatry. 2007;68:1723-1732.

2. Läkemedelsverket http://tinyurl.com/qk9yw4

3. Montgomery SA, Kasper S. Int Clin Psychopharmacol. 2007;22:283-291.

4. Kasper S, Laigle L, Baylé F. Eur Neuropsychopharmacol. 2008;18(suppl4):S336.Abstract P2c022.

5. Goodwin G, Rouillon F, Emsley R. Eur Neuropsychopharmacol. 2008;18(suppl4):S338. Abstract P2c025.

6. Kennedy SH, Rizvi S, Fulton K, Rasmussen J. J Clin Psychopharmacol. 2008;28:329-333.

7. Montgomery SA, Kennedy SH, Burrows GD, Lejoyeux M, Hindmarch I. Int Clin Psychopharmacol. 2004;19:271-280.

8. Leproult R, Van Ondergergen A, L'Hermite-Balériaux M, Van Cautert E, Copinschi G. Clin Endocrinol. 2005;63:298-304.

Servier grundades 1954 av Dr Jacques Servier och är ett privatägt företag som drivs som en stiftelse. Företaget är etablerat i 140 länder över hela världen med huvudkontor i Paris. Servier investerar 25% av omsättningen i forskning och utveckling, vilket är dubbelt så mycket som ett genomsnittligt läkemedelsföretag. www.servier.com