Novartis Onkologi

Nytt läkemedel visar god effekt vid HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 08:10 CEST

Cancerläkemedlet Afinitor visar god effekt mot spridd HER2-positiv bröstcancer. Det visar en studie som omfattar mer än 500 kvinnor. Kombinationen Afinitor, Herceptin och vinorelbin bromsar sjukdomen under en längre tid än om kvinnorna enbart behandlas med Herceptin
och vinorelbin. Läkemedlet är redan godkänt för behandling av spridd hormonpositiv/HER2-negativ bröstcancer och ingår i högkostnadsskyddet.

Behandling med Afinitor förlänger tiden till sjukdomen fortskrider hos patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Det visar en studie som presenteras på den amerikanska cancerkongressen ASCO (1).

Kombinationen med tre olika läkemedel bromsade sjukdomen 7,0 månader i median, jämfört med 5,8 månader för kontrollgruppen, som fick två läkemedel. Livskvaliteten var oförändrad. Det innebär att patienterna inte mådde sämre trots kraftfullare behandling.

– Afinitor har en annan verkningsmekanism än någon annan av dagens behandlingsmetoder mot HER2-positiv bröstcancer. Studiens resultat visar att läkemedlet kan komma att få en betydelsefull roll vid spridd HER2-positiv bröstcancer, säger Elisabet Lidbrink, överläkare, onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Fakta om studien
BOLERO-3 är en randomiserad, dubbelblind fas III-studie av Afinitor (everolimus) plus Herceptin
(trastuzumab) och vinorelbin. Studien har utförts vid 159 sjukhus och omfattar 569 kvinnor med HER2-positiv spridd bröstcancer, där sjukdomen fortskred efter behandling med trastuzumab och vinorelbin. Patienterna hade tidigare behandlats med taxaner och utvecklat resistens mot trastuzumab
(2). Hälften av deltagarna fick everolimus (tablett), plus trastuzumab (intravenöst) och vinorelbin (intravenöst). Den andra hälften fick placebo (verkningslösa tabletter) i kombination med trastuzumab och vinorelbin.

Studiens primära effektmått är progressionsfri överlevnad. Everolimus i kombination med trastuzumab
och vinorelbin gav signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med behandling med placebo plus trastuzumab och vinorelbin. Sekundära effektmått är bland annat total överlevnad, livskvalitet, tid till respons och säkerhet.

Fakta om Afinitor
Afinitor är redan godkänt för behandling av patienter med spridd hormonpositiv/HER2-negativ bröstcancer och ingår i högkostnadsskyddet. Läkemedlet ges i kombination med antihormonläkemedlet exemestan (3).

Afinitor är en tablett som tas varje dag. Läkemedlet blockerar ett protein (mTOR) i cancercellen som påverkar tillväxten av blodkärl i tumörer, ämnesomsättningen i cancercellerna och möjligheten för cancercellerna att dela sig.

De vanligaste biverkningarna är inflammation i slemhinnorna i munnen (stomatit), brist på röda och vita blodkroppar, trötthet och hosta (atypisk pneumoni). För mer information, se Fass.se.

Fakta om HER2-positiv bröstcancer
Mellan 10 och 15 procent av alla som insjuknar i bröstcancer har en HER2-positiv tumör. HER2 är ett protein som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler. Proteinet reglerar cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns mångfaldigt fler HER2-proteiner på cellerna, vilket leder till ökad celltillväxt och celldelning.

Källor
1. Abstract på ASCO:s webbplats:
Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial of dailyeverolimus plus weekly trastuzumab and vinorelbine in trastuzumab-resistant,advanced breast cancer (BOLERO-3)
2. Novartis Data on File.
3. Fass.se

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

 

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se