Miljödepartementet

Nytt lagförslag ökar tillgången till förnybara drivmedel

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 10:43 CEST

Regeringen beslutar i dag om en proposition om en ny lag som gör stora bränslesäljare skyldiga att sälja minst ett förnybart drivmedel.

 Den nya lagen kommer både att säkerställa att det finns en god tillgång till förnybara bränslen och underlätta introduktionen av miljöbilar, säger miljöminister Lena Sommestad. Den som står i begrepp att köpa en miljöbil ska inte behöva tveka på grund av att det inte finns möjlighet att tanka förnybart.

Propositionen har tagits fram i samarbete med miljöpartiet. Enligt förslaget träder lagen i kraft den 1 februari 2006. Utbyggnaden av pumpar med förnybara bränslen ska ske successivt mellan år 2006 och 2009. I ett första steg ska de största bränslesäljarna, som säljer mer än 3000 kubikmeter bensin eller diesel per år, tillhandahålla minst ett förnybart bränsle.

Det finns drygt 4000 ställen som säljer konventionella bränslen i landet. För att undvika att små företag träffas av allt för omfattande investeringskostnader undantas säljställen som säljer mindre än 1000 kubikmeter fossila bränslen per år från lagförslaget. Enligt regeringens bedömning kommer cirka 2400 säljställen att omfattas av lagens krav medan ungefär 1600 ställen undantas.

Vägverket blir central tillsynsmyndighet för den nya lagen. Vägverket får även ge enskilda säljställen dispens från kravet att sälja förnybart om det finns särskilda skäl.

Transportsektorn står för cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. Utsläppen från transporter har ökat de senaste 25 åren medan utsläppen från flera andra sektorer minskat.

I propositionen föreslår regeringen och miljöpartiet även ett nytt vägledande mål: År 2010 ska användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel utgöra minst 5,75 procent av den totala användningen av bensin och diesel för transporter.

Kontakt:
Anna Larsson
Pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
registrator@sustainable.ministry.se

Johan Pettersson
Departementssekreterare
08-405 22 79

Martin Larsson
Departementssekreterare
08-405 32 97

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs: Miljöanpassade fordon (http://www.regeringen.se/sb/d/5307/a/28781)