Ekologiska Lantbrukarna

Nytt lagförslag riskerar att bromsa ekologisk matproduktion

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2017 22:49 CEST

EU-kommissionen pressar på för att ett dåligt underbyggt, detaljstyrande och starkt kritiserat förslag för ekologisk matproduktion ska läggas fram under det nuvarande ordförandeskapet. Förslaget innehåller detaljregleringar som riskerar att hindra utvecklingen av ekologisk produktion, och även försvåra handelns försäljning av ekoprodukter. 

När svenska företrädare deltar i en av de sista förhandlingsrundorna på måndag 15 maj måste man agera beslutsamt för att stoppa förslaget. Sverige bör kräva en väg framåt som gynnar och utvecklar ekologisk produktion i EU.

Våra fem organisationer ser med stor oro på processen och risken för att en dålig lagstiftning kompromissas och forceras fram. Det utgör en stor fara för den ekologiska produktionen i Sverige.

Alla branscher behöver tydliga och långsiktiga spelregler för att företagare ska våga satsa och investera. Jordbruket och den växande eko-sektorn är inget undantag. Nuvarande lagstiftning trädde i kraft så sent som 2009 och saknar fortfarande klara regler för tillämpning på många punkter. Processen runt lagstiftningen skadar framtidstron i hela sektorn och rimmar illa med de mål som regering och riksdag just ställt sig bakom i den svenska livsmedelsstrategin.

Fem olika organisationer uppmanar nu landsbygdsminister Bucht att säga nej till ett lagstiftningsförslag som riskerar att hindra utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion i hela Europa. Istället bör den nu gällande lagstiftningen reformeras i linje med livsmedelsstrategin – det ligger både i regeringens, producenternas och konsumenternas intresse. Den ekologiska sektorn behöver en stabil och förutsägbar EU-lagstiftning för att kunna fortsätta att utvecklas och växa.

Karin Lexén, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen

Anita Falkenek, vd KRAV

Helena Jonsson, ordförande LRF

Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter


Mer information:

Paula Quintana Fernandez, KRAV tel: 070-532 02 58

Marianne Schönning, Ekologiska Lantbrukarna tel: 070-625 27 87

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseförening för ekologiska lantbrukare. Föreningen har funnits sedan 1985 och finns representerad i 21 distrikt i Sverige - från Skåne till Norrbotten. Vi sätter ekobönder och ekologisk mat i centrum och arbetar för politik, regler och en marknad som skapar produktionstrygghet.

Läs mer på www.ekolantbruk.se