Fackförbundet ST

Nytt löneavtal för spårtrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 10:05 CEST

ST har träffat ett nytt löne- och villkorsavtal med Almega för medlemmar inom bransch spårtrafik. ST organiserar ett tusental medlemmar inom bl a SJ AB, Green Cargo AB, Citypendeln och Tågkompaniet.

- Avtalet gäller fr o m 1 april 2004 t o m 31 mars 2007.
- Om lokala parter inte kommer överens om annat, ska lönerevisionen omfatta 2,4 procent 2004, 2,4 procent 2005 och 2,5 procent 2006.
- Individgarantin omfattar 240 kronor 2004, 230 kronor 2005 och 230 kronor 2006.
- Även värden för minimilöner har fastställts (se avtal för detaljerad information).
- Kriterier för lönesättning ska vara tydliga och väl kända för samtliga anställda.
- Föräldralediga och sjukskrivna ska behandlas tillsammans med övriga medarbetare vid lönerevisionerna. I samband med återgång i tjänst ska en särskild analys och bedömning göras.
- Avtalet fastslår att kompetenta fackliga företrädare är en viktig tillgång för en väl fungerande verksamhet.

För mer information, välkommen att kontakta:
- Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, 070 579 52 17
- Lena Moberg Lindwall, ombudsman, ST, tel 070 528 00 83
(pressekreterare Lena Gennemark Edsbäcker, tel 070 314 52 73)

ST – fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org