Tjänstemannaförbundet HTF

Nytt löneavtal klart för anställda på callcenter

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:29 CEST

HTF och Almega Tjänsteföretagen har träffat överenskommelse om ett nytt ettårigt avtal som berör allmänna villkor för cirka 11.000 tjänstemän anställda på call/contactcenter- och marknadsundersökningsföretag. Lönenivåerna grundar sig på det treåriga tjänstemannavtal som träffades i början av april.

Löner
Sammanlagt innebär överenskommelsen en löneökning på drygt 7,3% procent under perioden. Då ingår ett belopp för lönestrukturförändring/kompetensutveckling som i vart fall garanteras till 0,5% procent.

1 maj 2004 2,0% Garanterad höjning med lägst 220 kronor
1 maj 2005 2,3% Garanterad höjning med lägst 230 kronor
1 maj 2006 2,5% Garanterad höjning med lägst 240 kronor

Lägstlönerna för 20 år och 24 år höjs med i genomsnitt 330 kronor per år. För 24-åring innebär det att lägstlönen höjs till minst 15 020 kronor år 2006.

- I det specifika callcenteravtalet har vi i år lyckats få igenom en höjning av timersättningarna för obekväm tid. Det betyder till exempel att tjänstemannen ska ha samma timersättning hela dagen på nyårsafton som på pingst- midsommar och julafton. Vi har också fått ett ännu större inflytande över arbetstidens förläggning. Arbetsgivaren måste underrätta de lokala fackliga representanterna om schemaändringar under en schemaperiod. Det är mycket viktigt och angeläget för de anställda som försöker förena arbetet med föräldraskap och därmed också är beroende av att barmomsorgen fungerar. I övrigt ligger avtalet i paritet med övriga tjänstemannaavtal, säger ombudsman Ulla Lennertun.

Ytterligare information lämnas av Ulla Lennertun på telefon 08-737 84 22 eller mobil 070-537 84 71.


Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-737 82 68
Mobil: 070-668 90 42

Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102 (Franzéngatan 5), 104 25 Stockholm, telefon 08-737 80 00, fax 08-618 68 12 Internet www.htf.se