Uppsala kommun

Nytt LSS-råd ger ökat inflytande för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 16:23 CEST

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 27 april att inrätta ett LSS-råd. Rådet ska bestå av representanter från brukarorganisationer, några med egen funktionsned­sättning, och från omsorgsnämnden. LSS-rådet ska behandla frågor som påverkar vardagen för de personer som har rätt till hjälp och stöd enligt LSS, och vara ett stöd för LSS-verksamhetens utveckling.

Sedan tidigare finns ett kommunalt handikappråd i kommunen. Det kompletteras nu med ett råd för personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta är en av flera åtgärder som kommunen genomför för att öka inflytandet och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

– Det här blir ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Genom att mötas och lyssna på de som ytterst berörs av verksamheten kan vi ta med deras erfarenheter i vår planering och styrning. Det här blir förhoppningsvis ett sätt att höja kvaliteten ytterligare ett snäpp, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

LSS-rådet består tolv ordinarie representanter och fem ersättare. Brukarorganisationerna har nio representanter (sex ordinarie och tre ersättare), omsorgsnämnden har fem (tre ordinarie och två ersättare) och tre är tjänstemän från omsorgsförvaltningen, varav en sekreterare. Representanterna utses under april och LSS-rådet kommer att ha sitt första sammanträde innan sommaren.

Rådet bedrivs i projektform och kommer att utvärderas under 2017.

Mer information

Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Jenny Hedberg, avdelningschef omsorgsförvaltningen
Telefon: 076-115 08 46
E-post: jenny.hedberg@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon:
070-821 68 50