Ariba Inc

Nytt marknadsläge öppnar för nya prioriteringar hos inköpsansvariga i Europa

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 08:39 CET

Aberdeen Group och BT presenterar aktuella utmaningar och strategier för att övervinna dessa under Aribas webbseminarium den 21 januari

STOCKHOLM den 15 januari 2010 – Det är ett nytt år och för europeiska beslutsfattare inom upphandling innebär det en start för en ny fräsch uppsättning av prioriteringar för året. Att driva kostnadsbesparingar kvarstår som högsta prioritet, men likviditetsstyrning och hantering av leverantörsrisker har fått allt större betydelse, visar en ny studie från Aberdeen Group som är ledande inom faktabaserad forskning med inriktning på den globala teknikdrivna värdekedjan. I samband med ett interaktivt webbseminarium torsdagen den 21 januari kommer Andrew Bartolini, Vice President/Group Director Global Supply Management på Aberdeen Group och författare till “European CPOs: Capitalising on the Best Opportunities”, att diskutera aktuella utmaningar som uppstått till följd av den långsamma återhämtningen i den globala ekonomin. Han får sällskap av Stephen Hayers, Vice President Services Procurement på BT plc, en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar, och han kommer att diskutera de strategier som hans organisation infört för att övervinna dessa utmaningar. Värd för webbseminariet är Ariba, Inc. (NASDAQ: ARBA) - ledande leverantören inom spend management. Livesändningen på webben kommer att äga rum mellan kl 15:00 och 16:00 svensk tid.

"För att förbereda sig och sina organisationer för en mer strategisk roll när återhämt­ningen oundvikligen börjar, så måste CPOs och andra ansvariga inom inköp och upphandling lyckas lösa de kortsiktiga behoven, samtidigt som de driver på mer långsiktiga initiativ.", säger Andrew Bartolini.

Enligt “European CPOs: Capitalising on the Best Opportunities” kvarstår identifieringen av kostnadsbesparingar fortfarande som högsta prioritet för ansvariga inom inköp och upphandling. Men att hantera företagets likviditet och att minska leverantörsriskerna framstår samtidigt som alltmer brådskande.

"Som en följd av kreditåtstramningen i de flesta större industrier har CPOs agerat snabbt för att lägga strategier som innebär att de kan behålla ett större likviditetsutrymme genom att införa mer aggressiva strategier för hantering av efterfrågan, förhandla bättre betalningsvillkor samt optimera rörelsekapitalet genom att ge utrymme för större rabatter vid tidig betalning", noterar Andrew Bartolini vidare.

De arbetar också med att ta itu med leverantörsriskerna. Mer än hälften av de chefer som intervjuades som en del i mätningen, uppgav att risk utgör ett ökat tryck på verk­samheten. Och även om 83 procent inte har något formellt riskhanteringsprogram på plats idag, så inser de flesta behovet av att lindra påfrestningarna på de finansiella och opera­tiva resultaten som lågkonjunkturen inneburit för viktiga affärspartners.

Ett företag som har lyckats med detta är BT plc. Som beskrivits i Aberdeens forskning började BT plc att kvartalsbasis ta fram en rapport för att identifiera högriskleverantörer och lägga fram handlingsplaner för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och ett gott finansiellt resultat. BT kommer under webbseminariet den 21 januari att diskutera rapporten, liksom de insatser som görs för att samarbeta med leverantörer när det gäller att identifiera möjliga kostnadsnedskärningar.

Andrew Bartolini kommer också att rekommendera åtgärder som företag kan genomföra nu för att skapa konkurrensfördelar inför framtiden.

"Innovativa organisationer inser att för att lyckas under rådande ekonomiska förhållan­den, så måste de vara mer flexibla än någonsin tidigare", säger Steve Canning, Director på Ariba EMEA. "De omformulerar sina prioriteringar och genomför lösningar och proces­ser som gör det möjligt för dem att reagera snabbt på såväl marknads- som affärsmässiga förändringar och nå sina strategiska mål. Vårt webbseminarium är utformat för att ge insikter om de utmaningar som ekonomin har skapat, liksom om åtgärdsinriktade strategier för att kunna hantera dessa risker."

För mer information om webbseminariet den 21 januari och för att anmäla dig, vänligen besök: www.ariba.com/programs/emeacpoagenda.cfm

Om Ariba

Ariba, Inc. är den ledande leverantören av lösningar inom Spend Management via nätet. Vår mission är att förändra det sätt företag, oberoende av storlek, bransch och geografisk placering, bedriver sin verksamhet. Vi gör det genom att erbjuda program, tjänster och nätlösningar så att företag kan hitta, kontraktera, köpa in, betala för, hantera och analysera sina kostnader och leverantörsrelationer på ett enhetligt sätt. Våra lösningar som levereras via internet, ger företag ökad kostnadskontroll och drivkraft för kontinuerliga förbättringar inom finans- och leverantörs­kedjan. Över 1 000 företag, bland annat mer än hälften av företagen på Fortune 100-listan, använder Aribas lösningar för att hantera sina kostnader inom allt från inköp och beställningar till fakturering och betalning. Svenska kunder är bland andra AstraZeneca, SKF, Pernod Ricard North (Tidigare Vin & Sprit), Skandia och Sony Ericsson. För ytterligare information gå till www.ariba.com

eller kontakta:

Helena Liden, JustPR

Tel 0702 65 11 95

Helena.liden@justpr.se

Copyright © 1996 – 2009 Ariba, Inc.

Ariba, Aribas logotyp, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network och Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. är registrerade varumärken och ägs av Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel och Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It’s Time for Spend Management och Supplier Lifecycle Management  är varumärken som ägs av Ariba, Inc. Övriga varumärken eller produktnamn kan vara varumärken som ägs av respektive företag i USA eller i andra länder.