Alnab Armatur AB

Nytt marknadsledande membran från Saunders för 175°C

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 12:00 CEST

EX membranet är idag det enda membranet på marknaden som är godkänt för 175°C.
Membranet har enastående prestanda vid höga temperaturer och beständighet mot långvarig exponering vid förhöjda temperaturer.
Idealiskt för;
*    ångsterilisering
*    sterila barriärer
*    block-and-bleed
*    alla andra applikationer som utsätter membranet för hög temperatur under längre tidsperir, ex. processlinjer som utsätts för långvarig rengöring med ånga.

EX membranet är ett tvåskiktsmembran av modifierat PTFE med Silikon som backup. Membranet är godkänt enligt FDA och erbjuder full spårbarhet enligt EN 10204 3.1

Diagrammet nedan visar membranens livstid vid 140°C på konstant ånga med 10 manövreringar/24timmar



För mer information kontakta Alnab Armatur AB
telefon: 031-44 94 50,
mail: alnab@alnab.se
hemsida: www.alnab.se