Feministiskt Perspektiv

Nytt mediestöd kan bli slutet för Feministiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 05:30 CEST

Av den utredning som Anette Novak lämnade över till demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke 2016 blev inte mycket kvar.

Regeringens mediestödsproposition blir inget lyft för heldigitala medier, trots lovande intentioner från samtliga riksdagens partier utom SD. Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt beskriver förslaget som en tvärbroms:

– Med det nya mediestödet är utgivningen av Feministiskt perspektiv nästa år hotad.

Ända sedan Feministiskt perspektiv startade 2011 har presstödet varit under utredning. Det gäller inte minst villkoren för heldigitala medier, vars utbyggnad och demokratiska potential enat samtliga partier i riksdagen utom SD. Chefredaktör Anna-Klara Bratt beskriver tiden som en lång väntan med oklara och direkt orättvisa produktionsvillkor som försvårande omständighet.

– Det så kallade nya mediestödet är inget annat än en tvärbroms för digitala medier. Förslaget har välkomnats av branschen, i stora drag med hänvisning till att det nu i alla fall finns någon slags förutsägbarhet i systemet igen, men personligen tycker jag att det är ett haveri av stora mått. Det hade varit så lätt att behålla ambitionen från utredningen vad gäller teknikneutraliteten. Bara det faktum att det inte har startats en enda heldigital tidning sedan 2010, förutom Feministiskt perspektiv, borde ha räckt som upplysning för riksdagens partier. Presstödsförordningen släpade ju efter redan då.

Bratt är mycket kritisk efter att ha satt sig in i förslaget:

– Jag vet inte vad som är värst. Den uteblivna demokratiseringen, den politiska oförmågan, den tekniska och publicistiska tvärniten eller det faktum att världens mest uppkopplade land inte förmår stödja den infrastruktur som krävs för att medborgare ska kunna tillgodogöra sig nyheter där tekniken erbjuder nya möjligheter.

Feministiskt perspektivs öde avgörs under de kommande månaderna. Upplagan mäts i snitt under året och fler betalande prenumeranter behövs omgående.

– Minst tusen, helst fler, säger Anna-Klara Bratt som nu hoppas att budskapet ska nå ut till dem som läser och värdesätter Feministiskt perspektiv.

>Läs mer

Feministiskt Perspektiv 
Götgatan 28  
118 46 Stockholm  

070-956 10 11

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se