Villaägarnas Riksförbund

Nytt medlingsinstitut löser tvister snabbare och billigare än i domstol

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:12 CEST

Villaägarnas Riksförbund har inrättat ett medlingsinstitut.
Syftet är att ge villaägare möjlighet att lösa sina tvister snabbare, billigare och utan att behöva riskera att få betala motpartens rättegångskostnader som i allmän domstol. Parterna får dessutom möjlighet att sekretessbelägga tvisten.
Medlaren är normalt en av Villaägarnas jurister. Förutom traditionella förhandlingar, där parterna är personligen närvarande, kan även medling per telefon, e-post och andra
kommunikationsmedel förekomma. Vid förhandlingen diskuterar medlaren med parterna och lämnar förslag på hur konflikten kan lösas.
Medlingen är frivillig. Det innebär att vilken som helst av parterna kan avbryta medlingen och att ingen av parterna kan tvingas att ingå förlikning.
För Villaägarnas medlemmar är arvodet per part 1 500 kr för tvister uppgående till max 100 000 kr och 2 500 kr per part för tvister överstigande 100 000 kr. För icke medlemmar
tillkommer 500 kr. Dessa kostnader är försumbara jämfört med traditionella domstolsförhandlingar, där man normalt riskerar att få betala såväl sina egna som motpartens
rättegångskostnader.
----------
För mer information kontakta informationschef Jens Bjöörn på tfn 08-626 01 11,
mobil: 070-251 20 90 eller chefsjurist Ulf Stenberg på tfn 08-626 01 34, mobil 073-207 51 06.