Gothia Fortbildning

Nytt MI-verktyg för konstruktiva samtal om droger och alkohol

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:25 CET

Minst 4,8 procent av den vuxna befolkningen i Sverige använder droger på något sätt. Eftersom vårt samhälle offeciellt fördömer drogbruk är det svårt att samtala om vad som är positivt med droger. Ändå är det just det positiva med drogerna som gör att man blir fast i att bruka dem.

Därför är den nya boken DUDIT-E och Alcohol-E samtala konstruktivt om droger och alkohol ett mycket välkommet verktyg. Boken tar både upp hur du arbetar med dessa formulär och hur du kan lägga upp behandlingssamtal som är givande såväl för din klient som för dig som behandlare.

Med formulärens hjälp kan du se vilka positiva och negativa aspekter klienten upplever samt hur motiverad han eller hon är att förändra sitt beteende. Klientens svar på formulären ger en bra grund för det följande behandlingssamtalet.

Behandlingssamtalen bygger på MI, motiverande samtal, en evidensbaserad rådgivningsmetod som syftar till att hjälpa individer att själva förändra sitt beteende i hälsosam riktning. MI rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Boken är praktiskt inriktad och utdrag från samtal som illustrerar MI-metoden i behandlingssamtal. Den riktar sig främst till dig som är behandlare inom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri och beroendevård. Den passar utmärkt som kurslitteratur inom dessa områden.

Författare är Anne H. Berman, forskare vid Karolinska Institutet och klinisk psykolog vid Beroendecentrum Stockholm, samt Claes Brisendal, klinisk psykolog vid Psykiatrisk klinikk HNT i Norge.

Se Anne H. Berman berätta om hur formulären funkar.

Fakta om boken
Titel: DUDIT-E och Alcohol-E samtala konstruktivt om droger och alkohol
Författare: Anne H. Berman, Claes Brisendal
ISBN 978-91-7205-752-4
Utgivningsår: 2011
Omfång: 80 sidor
Pris: 140:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.