Länsstyrelsen i Örebro län

Nytt Miljöråd nr 1 jan 2007 för lantbrukare att läsa

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:27 CET

Miljöråd nr 1 jan 2007 (pdf 211 kB)
http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/3E8514FE-8C23-4686-A449-9DD7DB1FF854/0/Miljorad_1_2007.pdf

Innehåll:
Stoppa läckan och bli en vinnare.
Hur kan lantbruket minska övergödningen och växthuseffekten?
Erbjudande om kostnadsfri analysering av stallgödsel.