Länsstyrelsen i Örebro län

Nytt Miljöråd nr 2 feb 2007 för lantbrukare att läsa

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:43 CET

Miljöråd nr 2 feb 2007 (pdf 84 kB)
http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/9F0A83E2-9F22-461A-834A-6E4C175694FA/0/Miljorad_nr_2_2007.pdf

Innehåll:
Utsädeskvaliteten på 2006 års skörd.
Eget utsäde - analysera.
Påminnelse om ändrad betningsrådgivning.
Överlagring av höstvete.