LKAB

Nytt miljövillkor för deformationer godkänt

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 13:58 CEST

LKAB:s ansökan om nytt villkor för markdeformationer i Kiruna har godkänts. Det nya villkoret ger större säkerhet i mätningarna, visar var marken verkligen påverkats samt om gruvbrytningen är orsak till påverkan.

Högsta domstolen har avslagit prövningstillstånd för en överklagan och blir därmed den sista i raden av rättsliga instanser som alla godkänt villkoret.
- Vi är glada över att den här långa juridiska processen nu är avslutad och att LKAB därmed har fått tydliga och användbara ramar för arbetet med stadsomvandlingen, säger LKAB:s miljöchef Mikael Westerlund.
LKAB ansökte om ett nytt miljövillkor för markdeformationer av tre skäl:
Villkoret bör ta fasta på säkra mätvärden
Villkoret bör klargöra när gruvan är orsak till markrörelserna
Villkoret bör belysa en påverkan i marken som faktiskt berör människor och miljö
Det gamla villkoret uppfyllde inget av dessa kriterier.
- LKAB:s ambition är att förutse hur gruvdriften påverkar markdeformationerna med en så god framförhållning som möjligt och kunna hantera effekterna så väl som möjligt, det nya villkoret fungerar som ett viktigt verktyg i detta arbete. Kiruna kommun och dess samhällsmedborgare samt tillsynsmyndigheterna skall löpande ha en god bild av vad som sker och hur LKAB:s verksamhet påverkar staden, säger Mikael Westerlund.

Osäkerhet i gamla villkoret
När LKAB bryter järnmalm sjunker marken ovanpå långsamt ner. Processen har i Kiruna pågått i över 50 år, ända sedan brytningen gick under jord. LKAB har följt markdeformationerna genom att mäta rörelsen i betongplintar som placerats ut framför deformationsområdet. Dessa mätningar har legat till grund för ett miljövillkor som avgör var och när LKAB måste ha en markanvisning för att få påverka området.
Det gamla villkoret byggde på att man tittade på varje enskild mätpunkt för sig. Om den hade rört sig mer än en centimeter, så var gränsen för villkoret uppnådd. Eftersom detta också varit gränsen för när de allra första rörelserna i marken över huvud taget är möjliga att mäta, har det gett en osäkerhet i resultaten. Det har dessutom varit oklart om rörelserna i marken orsakats av gruvan eller naturliga processer, som tjäle och grundvattenförändringar.

Flera punkter jämförs
Det nya villkoret utgår från hur flera punkter rör sig i förhållande till varandra. Först då kan man se om ett område verkligen är i rörelse, och om det alltså är gruvan som är orsak. Skillnaden i sidled mellan två punkter ska vara max tre promille och i höjdled max två promille. På detta sätt kan man jämföra mätpunkter oavsett hur långt ifrån varandra de står.
När avståndet mellan två mätplintar som står exempelvis 50 meter ifrån varandra har ökat mer än 15 centimeter, så anses gränsen för det nya villkoret vara uppfyllt. Eftersom marken är elastisk betyder detta inte att det blir sprickor på 15 centimeter innan villkoret gäller. Sprickor och rörelser som orsakar skador uppstår först bakom gränsen för det nya villkoret och med nuvarande arbetssätt uppstår dessa först innanför LKAB:s gruvindustriområde.
I och med Högsta domstolens besked träder det nya villkoret i kraft.

LKAB:s kontaktperson i ärendet:
Mikael Westerlund, miljöchef, telefon 070-342 13 60