Kalmar Science Park

Nytt nätverk för entreprenörer i ”ingenmansland”

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 07:00 CEST

Fredagen den 16 maj är det premiär för ett nytt nätverk i Kalmar — Kalmarsunds nyföretagarnätverk. Det vänder sig till idébärare och entreprenörer i tidig fas. Syftet är att fylla en lucka genom att erbjuda en tillhörighet i ett nätverk utan intagskriterier. Formatet är inspirationsluncher, värdeskapande feedback av experter, samt kontakter med stödfunktioner i det företagsfrämjande systemet.

Det finns idag många etablerade nätverk men de som funderar på att starta företag eller som är i början av sin företagarbana känner sig sällan hemma där. Det finns ett tydligare behov av att diskutera närliggande frågor och utbyta erfarenheter med andra i samma fas. Kalmar Science Park och NyföretagarCentrum Kalmarsund har därför i samverkan med Drivhuset, Kalmarsund Promotion och Ung Företagsamhet tagit initiativet till Kalmarsunds nyföretagarnätverk med premiär fredagen den 16 maj på Brofästet i Kalmar.

Formatet är lunchträffar en gång i månaden med en inspiratör som talare.

En entreprenörs resa är ju sällan är spikrak. Detta är viktigt att få höra från olika förebilder, säger Ulrik Brandén från NyföretagarCentrum i Kalmar.

Dessutom erbjuds Value Creation Forum för de som vill pröva sitt erbjudande på en panel och få strukturerad, uppbyggande och framåtsyftande feedback.

Experter och stödfunktioner i det företagsfrämjande systemet kommer närvara vid nätverkets träffar. De vill öka kännedomen om vilka resurser och organisationer som finns, vad de kan bistå med, samt ge ett namn och ansikte.  

Första inspiratören är Peter Månsson, Infomaker Scandinavia, som under tjugo års tid utvecklat sitt företag till marknadsledande inom sin bransch. För sin entreprenörsgärning har han mottagit flera priser genom åren.

Tid
Press är välkomna fredagen den 16 maj, klockan 11.30. Då finns Mats Olsson, Kalmar Science Park Incubator och Ulrik Brandén, NyföretagarCentrum, på plats för frågestund.


Plats
Brofästet i Kalmar

ULRIK BRANDÉN | VERKSAMHETSLEDARE
kalmarsund@nyforetagarcentrum.se
NyföretagarCentrum Kalmarsund
070-341 00 30


MATS OLSSON | VERKSAMHETSANSVARIG INCUBATOR
mats.olsson@kalmarsciencepark.se
Kalmar Science Park AB
0705-21 16 94Kalmar Science Park är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Medlem i Swedish Incubators & Science Parks, den rikstäckande branschorganisationen, och bidrar till att utveckla det nya näringslivet i Sverige.