Svenskt Projektforum

Nytt nätverk vässar it-nytta

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:26 CET

Felaktiga it-investeringar kostar miljontals kronor. Dataföreningen och Svenskt Projektforum inleder nu ett samarbete för att sätta fokus på nyttan av it-projekt i olika verksamheter

Den 2:a december dras ett gemensamt nätverk igång i Dataföreningens lokaler och det är första gången de båda föreningarna samverkar på detta sätt. It-investeringar som inte lever upp till planerad nytta kostar mycket pengar, konstateras i en rapport som Svenskt Projektforum tagit fram tillsammans med VerksamhetsStyrning Av Projekt, VSAP.
- Om ett investerat projekt på 2 miljoner kr måste avslutas, innebär det en bokföringsmässig förlust på 2 mkr, skriver författaren Olav Björk. Men om det planerade resultatet skulle varit en avkastning på 1 mkr, blir den totala affärsmässiga förlusten istället 3 mkr. Dock tas sällan hänsyn till förlorad avkastning i bokföringen.
Olav Björk jämför med verkstadsindustrin: Om ett företag idag producerar 1000 enheter per vecka av en viss komponent och köper in en ny maskin som ska öka produktionen till 5000 per vecka, är ingen nöjd om produktionen bara ökar till 2000. Nej, man följer man upp och förbättrar, utbildar personal, trimmar maskinen och så vidare tills att planerad produktion uppnås. På samma sätt bör man tänka med it-projekt. Idag är målen ofta oklara, sällan finna ansvarig som följer upp effekten i verksamheten.
- Med vårt nya nätverk vill vi få verksamhetsansvariga och projektledare att inse vikten av att mäta resultatet för användarna, säger Inger Gran, CEO för Dataföreningens Stockholmskrets.
- Det räcker inte längre med att genomföra projekt i rätt tid och enligt budget för att skapa konkurrensfördelar, säger Sven Ringmar, föreningsdirektör på Svenskt Projektforum. Utan nyttorealisering är metoder för projektledning, riskhantering med mera relativt ointressanta.
- Det är dags att flytta blicken från tekniken till hur it-projekt kan bidra i verksamheten. Det kan låta självklart, men det enkla är ofta det svåra, avslutar de.
Läs mer om nätverket: http://natverk.dfs.se/node/20941

För mer information kontakta:                                                                        
Inger Gran, 08-587 43437, Inger.Gran@dfs.se
Sven Ringmar, 070-634 50 60, sven.ringmar@projektforum.se

Fakta om Svenskt Projektforum: Ideell förening, grundad 1968. Mötesplats för alla som arbetar med och i projekt. Ger ut tidningen Projektvärlden, ordnar konferenser och seminarier, stärker projektverksamhet genom forsknings- och erfarenhetsutbyte m m. Certifierar projektledare enligt IPMA, International Project Management Association. Läs mer på www.projektforum.se  samt www.linkedin.com och www.facebook.se