Dataföreningen i Sverige

Nytt nätverk vill öka kunskap för att minska miljonförlust

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 14:04 CET

Den 2 december startar Dataföreningen upp nätverket ”Nyttorealisering av projekt där IT är en möjliggörare” i samarbete med Projektforum. Syftet är att belysa hur viktigt det är att fokusera på att skapa nytta i projekt där IT har en viktig roll som möjliggörare. Idag förlorar vi miljontals kronor varje år på grund av felaktiga IT-investeringar.

Om man inte i första hand fokuserar på nyttorealisering är alla metoder för projektledning, riskhantering osv. relativt ointressanta. Orsaken till detta är att för att skapa värde måste man göra rätt sak. Om man gör fel sak, kan inte alla metoder i världen skapa det värde man velat åstadkomma utan man har istället gjort fel sak men på rätt sätt.

-          Det innebär inte att vi ska låsa oss till någon enskild metod för att skapa nytta, utan vi skall istället försöka skapa en överblick över hur man kan gå till väga. Föreläsare kommer att bjudas in som kan berätta om olika metoder och hur man i olika fall lyckats med nyttorealisering. Vi ska också jobba med egna arbetsgrupper för att belysa och dokumentera olika områden inom nyttorealisering, säger Olav Björk, motor för nätverket.

Nätverket kommer att belysa vilken roll nytta har inom projekt/program, projektportföljstyrning, Business Case osv. En avgränsning för nätverket är att man bara kommer att syssla med projekt/program där IT är en väsentlig möjliggörare.

-          Med det nya nätverket vill vi få verksamhetsansvariga och projektledare att inse vikten av att mäta resultatet för användarna, säger Inger Gran, CEO för Dataföreningens Stockholmskrets. Vi är idag mycket duktiga på tidsuppskattning, kostnadsbudgetering och måluppfyllning med IT-delen av projekt. Däremot är avkastningen på den investering som gjorts sällan planerad eller budgeterad.

-          Det räcker inte längre med att genomföra projekt i rätt tid och enligt budget för att skapa konkurrensfördelar, säger Sven Ringmar, föreningsdirektör på Svenskt Projektforum. Utan nyttorealisering är metoder för projektledning, riskhantering med mera relativt ointressanta.

Nätverket vänder sig till alla som är intresserade av hur man realiserar nytta i projekt där IT är en möjliggörare. Utan verksamhetsförändringar är det omöjligt att skapa nytta och det är viktigt att klargöra avslutar Olav.
Läs mer om nätverket: http://natverk.dfs.se/node/20941

För mer information kontakta:

Inger Gran, 08-587 434 37, inger.gran@dfs.se
Sven Ringmar, 070-634 50 60, sven.ringmar@projektforum.se

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 20 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har fyra dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Datakörkortet AB, DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.