Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nytt nummer av A&N: Finns det samband mellan hälsa, livsstil och beroende?

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:00 CET

Det är en fråga som tas upp på olika sätt i årets sista nummer av A&N. Vid Beroendecentrum Malmö undersöker man om det blir lättare att lyckas med behandling mot beroende om patienten samtidigt erbjuds stöd för förbättra sin fysiska hälsa. Läs om pågående forskning och ta del av patienters egna berättelser.

Bara i Stockholm beräknas cirka 200 000 personer dricka vad som beskrivs som ohälsosamt mycket. I detta nummer kan man läsa om Riddargatan 1, en mottagning i Stockholm som riktar sig till unga vuxna (18-25 år) som har en ohälsosam alkoholkonsumtion.

Också i detta nummer:

  • Alkohol hot mot säkerheten i Östtimor
  • Missbrukare rensas ut från Oslo centrum
  • Krönika av Hillevi Wahl

Läs delar av tidningen, beställ enstaka nummer och prenumerera via www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande rapporter är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.