Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nytt nummer av A&N: Hur står det till med brukarinflytandet?

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 14:00 CET

Brukare är ett begrepp som under senare år kommit att användas ganska flitigt. Man talar om behovet av brukarinflytande. Men vem är egentligen brukare och vad ska brukaren ha inflytande över? Det avhandlas i det senaste numret av tidskiften Alkohol & Narkotika.

Weddig Runquist och Staffan Hasselgren med flera reder ut begreppen och beskriver brukarinflytande, brukarrevisioner och brukarråd. Finns det brukarinflytande inom tvångsvården? Hur kan man lära ut brukarperspektiv i socialt arbete?

Beställ nya numret och läs valda artiklar på www.can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.