Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nytt nummer av A&N: New Public Management - om styrsystemen i missbruks- och beroendevården

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:00 CEST

Nya styrmedel hämtade från näringslivet har införts på bred front inom välfärdssektorn. Så är fallet även inom beroendevården. Kritiker menar att en betydande del av välfärdens resurser slösas bort på kontrollsystem. Kritiker menar att fokus flyttas från att göra rätt i verkligheten till att göra rätt enligt granskningssystemet.

Med hjälp av det som brukar kallas New Public Management har man sökt utveckla verksamheten. Köp-/säljsystem, ekonomistyrning, vårdval och konkurrensutsättning är några av ingredienserna. Skälen har ofta varit lovvärda – som att skattepengar ska användas effektivt. 

A&N har talat med två forskare inom skilda discipliner som studerar aspekter av New Public Management (NPM) inom socialtjänsten respektive sjukvården. Marika Melin är filosofie doktor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet och studerar socialsekreterares arbetsmiljö. Hans Hasselbladh, som är professor i företagsekonomi vid Örebro universitet, forskar om styrningsmodeller inom sjukvården. Vi refererar också debatten och tumultet runt Studieförbundet Näringsliv och Samhälles rapport ”Konkurrensens konsekvenser” som publicerades hösten 2011.

Mer i detta nummer:

Alkohol- och narkotikapolitiska frågor har lyst med sin frånvaro i valdebatten. A&N ställer därför ett antal aktuella frågor till de politiska partierna.

Läs, beställ numret och prenumerera på A&N via www.can.se!

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.