Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nytt nummer av A&N: Unik studie om läckage av metadon och buprenorfin

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 09:00 CEST

Vilka faktorer påverkar läckaget av läkemedel från substitutionsbehandlingen av heroinister? Bidrar läckaget till nyrekrytering av unga missbrukare? Och vad är lösningen på problemet att patienter delar med sig av sina läkemedel? Forskarna Björn Johnson och Torkel Richert vid Malmö högskola har intervjuat 400 patienter från elva program för substitutionsbehandling av opiatmissbrukare.

Om detta kan man läsa i nummer 3/2014 av tidskriften Alkohol & Narkotika. Intervjuerna har genomförts med hjälp av brukare med egen erfarenhet från heroinmissbruk. I detta nummer, som fått titeln "Förkastligt eller försvarbart?" finns också en kommentar kring den aktuella studien från Svenska Brukarföreningen.

En annan del av Johnsons och Richerts forskning kring läckaget handlar om i vilken utsträckning ungdomar använder metadon och buprenorfin. En av källorna är CAN:s gymnasieundersökningar.

Läs delar av tidningen, beställ enstaka nummer eller en prenumeration på www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.