Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Nytt nummer av Alkohol & Narkotika: Missbruk bland hemvändande soldater

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 11:00 CET

En del svenska soldater som tjänstgjort utomlands har traumatiska upplevelser med sig hem i bagaget. Det kan leda till psykisk ohälsa och en ökad risk för missbruk. Det är huvudtemat för nästa nummer av tidskriften Alkohol & Narkotika. Ur innehållet:

Hemvändande soldater

I Sverige saknas säkra siffror på hur tiden i krig påverkar alkohol och annan drogkonsumtion. Men enligt chefen för den svenska Afghanistanstyrkan ökar drickandet efter en FN-mission.

– I Afghanistan blir alla absolutister och det finns risk för en rekyl här hemma, säger överste Michael Nilsson.

Kämpar för veteranerna

Fredsbaskrarna är föreningen som stöttar svenska veteraner.

– Ofta handlar det om att lyssna när familj och vänner inte orkar längre, säger Anders Ramnerup, ordförande.

 

”Ingen slump att jag blev FN-soldat”

Berka gjorde åtta FN-missioner. Trots att han drack mycket skötte han tjänsten oklanderligt. Idag är han nykter och hjälper andra missbrukare.

 

Veteranhem mötesplats för danska soldater

Ingen vet vilka soldater som får psyiska problem efter hemkomsten. Men alla vet att vissa får det. De danska veteranhemmen är viktiga mötesplatser för dem. Flera år efter kriget på Balkan stod det klart att närmare en tredjedel av de danska krigsveteranerna hade drabbats av posttraumatisk stress. En del av dem självmedicinerar med alkohol och andra droger.

Traumatiska upplevelser kan leda till missbruk

Det finns ett tydligt samband mellan traumatiska upplevelser i krigszoner och senare missbruk av alkohol och andra droger. Det menar Per-Olof Michel, FN-veteran och docent i katastrofpsykiatri.

Övriga artiklar:

  • Hur går det med sprutbytet i Stockholm?
  • Splittrad syn på Missbruksutredningens förslag
  • ”Ekonomisk kris leder till farligare missbruk”
  • Moldavien – landet med världens högsta alkoholkonsumtion

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.