Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nytt nummer av Ducatus: Svenska kyrkan och begravningsverksamheten

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2015 13:49 CEST

Temat för Ducatus nummer 3/2015 är Kyrkogård och begravning. Trossamfundet Svenska kyrkan är genom sina församlingar huvudman för begravningsverksamheten i hela landet utom i Stockholm och Tranås. Detta rymmer en av de många utmaningar som Svenska kyrkan sedan relationsförändringen med staten år 2000 behöver hantera.


VD har ordet:

Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation konstaterar att Svenska kyrkan i dag är en del av civilsamhället och rymmer flera verksamheter med professioner som lyder under samhällets specialreglering. Förutom begravningsverksamheten finns bland annat förskolor och olika sociala verksamheter.

Avgörande för att kyrkan både ska kunna utveckla sig själv och fullgöra det förtroende den får att sköta samhällsfunktioner är att förtroendevalda, kyrkoherde och chefer delar på ansvaret att värna verksamheternas kvalitet och dess nödvändiga mått av autonomi, skriver Helén Källholm.

I Ducatus finns reportage och andra texter om hur samhällsfunktionen begravning passar in i trossamfundet Svenska kyrkan.

Dilemmat:
Thomas Wärfman kyrkoherde i Norrköpings pastorat, har valt att skriva in begravningsverksamheten i församlingsinstruktionen:

– Jag är satt att leda hela verksamheten och det skulle bli konstigt om jag inte hade med kyrkogårdsdelen i det hela, för det finns så tydliga beröringspunkter in i vår organisation. Sedan ska den beskrivas på ett korrekt sätt naturligtvis, med det speciella uppdrag som den har.

Experten:
Kan man till exempel tvinga anställda på kyrkogården till personalandakt?

– Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, men även om man tillämpar den principen måste man tänka på den ram som utgörs av anställningen: Vad ingår i anställningsavtalet, vad förväntas av mig som anställd och vad kan jag som chef beordra? Ramen avgör var gränsen går för det som arbetsgivaren kan begära av den anställde, säger arbetsrättsjurist Ylva Wåhlin.

Andra texter visar hur personalen på kyrkogårdarna utgör nycklar till en god och säker arbetsmiljö och hur mötet mellan gamla traditioner och nya seder kan leda till spännande utveckling på kyrkogård och i krematorium.

Om Ducatus:
Ducatus – ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Magasinet utkommer med fem nummer per år.

Läs Ducatus på www.ducatus.se, Läs magasinet, användarnamn: ducatus@svenskakyrkan.se, lösenord: press.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare