Fiskeriverket

Nytt nummer av f-Fakta: om hotade arter som finns upptagna på den svenska rödlistan år 2005

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 11:18 CET

Den så kallade rödlistan är en lista över arter vars existens på något sätt kan misstänkas vara hotad. Listan utges av ”International Union for Conservation of Nature and Natural Resources” (IUCN). I Sverige upprättas rödlistan av Naturvårdsverket och Artdatabanken. I f-Fakta nr 25 presenteras de fiskarter som finns upptagna på den svenska listan år 2005.

Ladda ner pdf-fil här (1.5 Mb)
http://www.fiskeriverket.se/publikationer/f-fakta/pdf/f-fakta25-06_web.pdf

På vår hemsida finns tidigare nummer av f-Fakta www.fiskeriverket.se