RISE Research Institutes of Sweden AB

Nytt nummer av Heat Pump Centre Newsletter

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 10:10 CET

Alternativa värmepumpsprinciper - för en grönare värld!

Nyheter och synvinklar i senaste numret av Heat Pump Centre Newsletter

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att de vanligaste köldmedierna i värmepumpar oftast är kraftfulla växthusgaser som inte är bra för miljön, och att de alternativa köldmedier som är tillgängliga ofta har andra nackdelar. Mycket arbete görs nu för att utveckla nya köldmedel och köldmedelblandningar. Ett annat sätt att dra nytta av värmepumparnas fördelar, men undvika deras nackdelar är att använda sig av någon av de alternativa värmepumpsprinciperna istället för av ångkompressionsprincipen (som värmepumpande tekniker oftast använder sig av).

Några av de hetaste principerna presenteras i senaste numret av Heat Pump Centre Newsletter. Foreword ger en översikt av ämnet, och en introduktion till tre artiklarna som presenterar var sin alternativ värmepumpsprincip. I Column presenteras projektidéer om buller hos värmepumpar. Numret innehåller också två fristående artiklar; en översiktsartikel om test av termisk respons för bergvärmepumpar, och en som berättar tillkomsthistorien för den japanska varmvattenvärmepumpen EcoCute. Numret innehåller också en Strategic Outlook från Kinas horisont.

IEA Heat Pump Centre Newsletter ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader. Besök vår hemsida, www.heatpumpcentre.org

IEA Heat Pump Centre Newsletter kan laddas ner via denna länk:

http://www.heatpumpcentre.org/en/newsletter/Sidor/default.aspx

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se