Sjukhusläkaren

Nytt nummer av Sjukhusläkaren: Bostadsorten avgör rätten till behandling

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 10:03 CEST

I dag kommer ett nytt nummer av tidningen Sjukhusläkaren! Ur innehållet:

Bostadsorten avgör rätten till behandling

I dag finns nya och dyra men effektiva läkemedel mot flera svåra sjukdomar som ledgångsreumatism, neurologiska sjukdomar, MS, Parkinson och åldersförändringar i gula fläcken. Men tillgången till de nya behandlingarna varierar över landet.  Många faktorer samverkar till en ojämlik sjukvård – lokal brist på specialister, otillräckliga läkemedelsbudgetar och olikheter i synen på vetenskaplig evidens. I dag tvingas vissa kliniker välja mellan att dra ner på personal eller ge patienterna beprövad och effektiv behandling.

”Det finns effektiv behandling, men systemet hindrar oss från att hjälpa alla patienter”

I Göteborg är kön lång till behandling av åldersförändringar i gula fläcken. Bara omkring hälften av patienterna kan få behandling.

”Vi har patienter, vissa i arbetsför ålder, som utan behandling får utstå stort lidande. Samhället skulle få tillbaka behandlingskostnaderna flera gånger om, men istället för att se vinsterna i stort och omfördela resurser, stirrar politiker och tjänstemän sig blinda på läkemedels- och sjukvårdskostnader”, säger ögonspecialisten Christina Winther.

”Landstingets suveränitet får orimliga konsekvenser”

”Suveräniteten som landstingen ger sig själva är orimlig. Landstingen klarar inte sitt uppdrag och statliga normeringar har inte tillräckligt genomslag. Nationella riktlinjer följs inte eller nedprioriteras av lokala instanser. Villkorade satsningar som ”kömiljarden” skapar undanträngningseffekter då omsorgen om kroniskt sjuka nedprioriteras till förmån för nybesök. Att som läkare sitta inför en patient och veta att det finns en behandling som inte kan ges i ditt landsting av ekonomiska skäl är plågsamt och oetiskt. Det krävs att staten tar ett större ansvar för sjukvården över landet. Det behövs skarpare nationella prioriteringar av läkemedel och mer kraftfulla normer för vilka behandlingar som skall erbjudas.” Sjukhusläkarens ordförande Marie Wedin.

 

Dessutom: Bonustema Katastrofmedicin • Mantec vs Sjukhusläkaren – debatten om konsulterna i vården går vidare • Kampen för fler vårdplatser • Dr Snake

Läs mer på www.sjukhuslakaren.se

Nyheter och debatt från sjukhusvärlden